Politihøgskolen

Det skal være trygt å være politistudent

Del

Politihøgskolen stiller seg bak politidirektørens tydelige utspill om nulltoleranse mot seksuell trakassering. Dette inkluderer også uønskede hendelser mellom instruktører og politistudenter ved gjennomføring av leiropphold.

TAR TAK: Rektor Nina Skarpenes og Politihøgskolen følger opp saker om ukultur og seksuell trakassering. Foto: Politihøgskolen
TAR TAK: Rektor Nina Skarpenes og Politihøgskolen følger opp saker om ukultur og seksuell trakassering. Foto: Politihøgskolen

Dette er grunnlaget som politidirektøren har formidlet.

Disse tiltakene ble innført i 2018:

  • Brev ut til intruktører som skal delta på våre leiropphold. Vi tydeliggjør ansvar og rolle, og gjør oppmerksom på at det ikke skal foregå tilnærmelser og upassende relasjoner med studenter.
  • Ved oppstart av samlingene gjentas dette, også studentene får samme beskjed, om sitt ansvar.
  • Vi har også lagt restriksjoner på sammenkomster og fester.
  • Ved enkelte tilfeller har instrukører fått beskjed om at vi ikke ønsker vedkommende tilbake i vårt arbeid.

Bakgrunnen for tiltakene fra 2018 og fremover var tips fra studentmiljøet.

Etter at det nå ble fornyet fokus på dette temaet, vil vi ha en dialog overfor studentrådene våre. Hensikten er å få så mye informasjon og oppdaterte inntrykk som mulig, direkte fra studentene. Vi vil også understreke og minne om våre varslingskanaler. Vi ønsker at studenter som opplever noe ubehagelig skal si klart ifra.

Ledelsen ved høgskolen har også sendt ut informasjon til alle ansatte ved høgskolen. Det er en redegjørelse om hva vi har gjort, og hva vi nå gjør, for å møte disse utfordringene. Våre ledere og ansatte vil ta imot eventuelle meldinger fra studenter på en god måte, og dessuten veilede om hvordan det kan varsles, også anonymt.

Så langt har vi ikke kunnskap og informasjon om konkrete saker som kan berettige oppfølging som personalsaker, eller inn mot mulig anmeldelse og etterforskning. Men vi vil ikke nøle med å ta tak i slike saker, hvis vi har tilstrekkelig grunnlag.    

Vi har dyktige instruktører, både ansatte ved Politihøgskolen og fra politidistriktene. Det kan være at noen få har ødelagt for de mange, når det gjelder opptreden og inntrykk. Dette kan oppleves belastende. Vi vil også følge opp i dette sporet, med støtte - men med klare forventinger om hva som er greit og ikke.

Vi har frem til nå fått noen eksempler fra et pågående forskningsarbeid. Vi vil sette oss grundig inn i rapporten fra forskerne når den er klar, og på veien dit vil vi også nå be om en ny orientering om funnene så langt. Dette er viktig for å treffe med tiltak, og om vi skal iverksette flere. Så vil det sikkert bli debatt om denne rapporten, som ved all forskning. Uansett er vi opptatt av det forebyggende arbeidet videre.

Det skal være nulltoleranse i etaten for seksuell trakassering. Og det skal være trygt å være student på Politihøgskolen.

Nina Skarpenes

Rektor

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TAR TAK: Rektor Nina Skarpenes og Politihøgskolen følger opp saker om ukultur og seksuell trakassering. Foto: Politihøgskolen
TAR TAK: Rektor Nina Skarpenes og Politihøgskolen følger opp saker om ukultur og seksuell trakassering. Foto: Politihøgskolen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom