Statens vegvesen

Det skal bli færre og bedre rasteplasser på riksveiene

Del

Ny rasteplassveileder er nå klar til bruk for planleggere, konsulenter og entreprenører. Veilederen skal støtte opp under arbeidet med regjeringens rasteplasstrategi.

Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud
Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud

Veiledning V273 Rasteplasser er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av rasteplasser. Den inneholder overordnede prinsipper og anbefalinger til lokalisering, planlegging og utforming av rasteplasser, samordning med andre aktører, utstyr, møblering, drift og oppfølging.

– V273 gir veiledning når vi skal bygge nye anlegg eller foreta større ombygginger av rasteplasser. Den gir også gode råd også til vedlikehold og mindre oppgraderinger, sier sjefingeiør Liv Øvstedal i Statens vegvesen, Transport og samfunn.

Færre og bedre rasteplasser

I dag har vi om lag 700 rasteplasser på riksveinettet. 150 av disse skal være hovedrasteplasser med maksimalt én times mellomrom. For å tilfredsstille kravene til standard for hovedrasteplasser, må ca. 50 av disse oppgraderes, ca. 50 må bygges nye, mens om lag 50 kan fortsette som før, se kart over hovedrasteplasser.

– Hovedregelen er at hovedrasteplassene skal være tilgjengelige for alle typer kjøretøy som er tillatt på den tilhørende veien. De skal være åpne hele døgnet hele året med toalett, utemøbler og avfallshåndtering. Dette er særlig viktig for yrkestransporten. Det krever helårsdrift av vann, strøm, kloakk etc. og kan innebære økte driftskostnader på disse rasteplassene, forteller Liv Øvstedal.

Følger opp regjeringens rasteplasstrategi

I 2020 vedtok regjeringen en strategi for rasteplasser langs riksvei, som gjelder for veiforvaltere av riksvei. Den ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier og setter krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden.

Den nye veilederen skal følge opp strategien og er et ledd i etatens arbeid med å planlegge og utvikle rasteplasser langs riksveinettet. Den omfatter både hovedrasteplasser og øvrige rasteplasser, men ikke rasteplasser som inngår i Nasjonale turistveger. Det er også utarbeidet en egen veileder for døgnhvileplasser, V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten.

Skal etablere ladestasjoner

Statens vegvesen vil også legge til rette for å etablere elbilladere på en del rasteplasser. En viktig forutsetning er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler.

Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører. Enova skal være statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur der det er behov for offentlig støtte og utviklingen ikke vil skje på kommersielle vilkår, jf. Nasjonal ladestrategi.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud
Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud
Last ned bilde
Det er viktig å ta en pause når du er ute på langtur. Her på en rasteplass ved E134 i Vindafjord. Foto: Bård Asle Nordbø
Det er viktig å ta en pause når du er ute på langtur. Her på en rasteplass ved E134 i Vindafjord. Foto: Bård Asle Nordbø
Last ned bilde
Rene og pene toaletter på rasteplassene er viktig for trafikantene. Her på rasteplass ved E134 / Haukalivegen Foto: Bård Asle Nordbø
Rene og pene toaletter på rasteplassene er viktig for trafikantene. Her på rasteplass ved E134 / Haukalivegen Foto: Bård Asle Nordbø
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom