Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten

Del

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Både Miljøstiftelsen ZERO og flere næringslivsaktører har tatt opp at på grunn av vekten av batteri og gasstanker vil kjøretøy som benytter alternative drivstoffer kunne bli betydelig tyngre sammenlignet med tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor, mens lastekapasiteten vil være den samme.

Når innslagspunktet for kjøre- og hviletidsreglene er 3,5 tonn kan dette innebære en konkurranseulempe og dermed en hindring for målet om å fremme bruk av mer miljøvennlige kjøretøy.  

– For at flere skal velge miljøvennlige kjøretøy, vil vi nå innføre et nytt nasjonalt unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for godstransportkjøretøy som drives elektrisk eller ved hjelp av naturlig eller flytende gass med tillatt totalvekt opp til 4,25 tonn, sier Hareide.

Unntaket vil gjelde i en radius av 100 km fra der transportforetaket er hjemmehørende, denne begrensningen følger av EU-forordningen om kjøre- og hviletid.

Endringen vil gjelde fra 30. april.

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS26.4.2021 12:01:41 CEST | Pressemelding

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom