Partiet De Kristne

Den nye verdensorden

Del

Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen. I den pågående krisen som har rammet hele verden har vi opplevd noen korte øyeblikk hvor regjeringer har prioritert egne innbyggere. Det fremstår likevel som kortvarig.

1. Nesteleder Tomas Moltu PDK skriver. Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen.
1. Nesteleder Tomas Moltu PDK skriver. Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen.

Vår egen regjering går langt i å støtte overnasjonale organer. Den underliggende drivkraften til å flytte makt ut av Norge er svært sterk. Dette kommer særlig til syne gjennom regjeringens hengivenhet til FN og Verdens Helseorganisasjon, WHO.

I den siste tiden har vi sett regjeringens medlemmer byttet ut det norske flagget på jakken med merke for FN sine bærekraftmål. I den krisetiden som vi erfarer nå skulle en tro at regjeringen ville vise at de setter Norge først. I stedet gir de et samstemt signal til det norske folk om at denne regjeringen søker sine løsninger gjennom FN og WHO. Opplevelsen vi sitter igjen med at denne regjeringen henter sine ideer, sin inspirasjon og støtte fra FN. Kontrasten til USA´s president Donald Trump er enorm. Han er alltid tydelig på at han setter sin egen nasjon først. Den borgerlige regjeringen er ikke lenger borgerlig. Den trekker makten opp, og sender den ut av landet. Det er en grunnleggende sosialistisk tanke.

Den sittende regjeringen har vist stor begeistring for FN, EU, og internasjonale avtaler som undergraver stemmeretten til norske borgere. I sak etter sak har regjeringen svekket norske borgeres innflytelse over eget land og egne ressurser. Tilknytningen til ACER, finanstilsynet sin tilknytning til EU sitt kontrollorgan, Parisavtalen,  FN sin migrasjonsplan samt mengden av EU direktiver er tydelige svekkelser av nasjonalstaten og overføring av makt til overnasjonale organ.

På tross av to folkeavstemminger hvor folket har sagt klart nei til EU medlemskap ble Norge knyttet inn i EU gjennom EØS avtalen. Suverenitetsavståelsen i avtalen har vist seg å være betydelig. De som kjemper for å styrke de overnasjonale institusjonene har vanskelig for å akseptere folkets ønsker, når det ikke samsvarer med det de selv vil. Når hele ideen går ut på å undergrave folkets vilje, så er det en naturlig konsekvens at en aldri vil akseptere et nederlag som er bygget på en folkeavstemming. Alle regjeringspartiene lovpriser EØS avtalen, og tilknytningen til EU. Norge trenger nye partier som setter Norge først, og som er villige til å fristille landet fra EU sin dominans gjennom EØS.

Statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) har nylig gitt 2,2 milliarder skattekroner til Bill Gates Foundation for hans massevaksinasjonsprogram (VG 26.mars 2020). Det er vanskelig å ikke tenke at de kjøper seg oppmerksomhet hos verdens rikeste mann, men bruken av pengene kan vise seg å være langt mer alvorlig.

Bill Gates ser nå Korona epidemien som en mulighet av å tvinge frem et globalt massevaksinasjonsprogram, og går langt i å ville forby åpne møter, forsamlinger og demonstrasjoner til alle er vaksinert. Det viktige spørsmålet i norsk politikk er ikke lenger bare om partiene går til høyre eller venstre. Det er nå blitt vanskelig å se forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, jeg skulle klart ønske meg en borgerlig regjering, men viktigere er nå å få tilbake nasjonal identitet. Og da må alle regjeringspartiene byttes ut. Drømmen er at FrP, Senterpartiet og PDK kan finne sammen som lagspillere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

1. Nesteleder Tomas Moltu PDK skriver. Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen.
1. Nesteleder Tomas Moltu PDK skriver. Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen.
Last ned bilde

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg saker fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Partiet De Kristne

Israel og kirken18.6.2020 15:24:59 CESTDebattinnlegg

Den norske kirkes nye preses biskop Olav Fykse Tveit hadde ikke sittet lenge i stolen før han fortsatte sin demagogiske anti-israelisme som han er kjent fra som leder i Kirkenes Verdensråd. Biskopen kommenterte i sin tid Jerusalem som Israels hovedstad på følgende måte: «Israels erklæring av Jerusalem som sin hovedstad er som om Norge skulle erklære Göteborg som sin hovedstad. Man kan ikke legge hovedstaden i utlandet». Biskopens synspunkt er neste morsom, om det ikke hadde vært så alvorlig, men det er åpenbart en politikers uttalelse og ikke en teolog.

Kommentarer til revidert statsbudsjett 202013.5.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien ved å bruke 420 miliarder kroner av landets oppsparte formue. PDK mener det er riktig politikk. Næringslivet må stimuleres på flere områder gjennom å øke utbyggingen i landets kommuner, infrastruktur, vei og eldreomsorg – motkonjunktur politikk i klassisk forstand.

Positive sider ved hjemmeundervisningen27.4.2020 16:04:17 CESTKronikk

Korona-krisen har dannet en helt ny situasjon med hjemmeskole. Vi har opplevd et oppsving når det kommer til alternative opplæringsmetoder med fjernundervisning og bruk digitale læremidler. Det er i midlertidig flere grunner til å tenke at hjemmeskole gagner elever særlig når det kommer til fleksible løsninger, nærhet med familien, læringsprogresjon og mindre mobbing. Denne kronikken har til hensikt å belyse de positive sidene ved hjemmeundervisning og hjemmeskole.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom