Akan

“De som ikke drikker, ødelegger stemningen på jobbfesten”

Del

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som ikke velger alkohol ødelegger jobbfesten. Kampanjen har et tydelige budskap: jobbfesten er for alle.

Fra kampanjefilmen "Festkomiteen"
Fra kampanjefilmen "Festkomiteen"

Mandag 31. oktober lanseres kampanjen «Tanker fra jobbfesten». Kampanjen består av tre ulike, korte filmsnutter. Avsender av kampanjen er alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Bevisstgjørende og utradisjonell

Målet er at kampanjefilmene skal skape bevissthet hos ledere og ansatte, samt øke aksepten for ikke å drikke ved sosiale jobbarrangementer.

-Vi ønsket på en humoristisk og kreativ måte å skape refleksjon rundt egen atferd på jobbfest, understreker Elisabeth Ege, direktør hos Akan kompetansesenter.

Nasjonal alkoholstrategi

Regjeringen har etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Samarbeidet er en del av regjeringens nasjonale alkoholstrategi, der målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med minimum 10 prosent innen 2025, som er i tråd med et globalt mål fastsatt av WHO. 

Ideen ble valgt på bakgrunn av innsikt om at over 300.000 arbeidstakere dropper jobbfester på grunn av alkoholbruk, og enda flere sier de har opplevd drikkepress på jobbfester. I tillegg svarer 37 prosent at det er helt eller delvis problematisk at kollegaer drikker seg fulle på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets rapport om «Alkohol og arbeidsliv II», 2019.

-Vi tror filmene vil bidra til å skape refleksjon om ubevisst utøvd eller opplevd drikkepress og diskusjon på arbeidsplasser. Målet er at alle føler seg inkludert og trygg på jobbfester, avslutter Ege.

Her kan du se alle kampanjefilmene: Ikke være festkomiteen, Ikke vær Hanne, Ikke vær Trond

Landingsside: Tanker fra jobbfesten | Akan.no

Fakta om kampanjen: 

FHI, Alkohol & arbeidsliv II, 2019

Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke, YS, arbeidsgiverenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Y Story har gjort research, det kreative arbeidet og planleggingen, samt stått for produksjonen av kampanje.

Filmene er produsert av Tangrystan ved regissør Rikke Gregersen og produsent Erik Holm

Kampanjen retter seg mot norsk arbeidsliv og treffer målgruppen på tvers av plattformer, med et kampanjeløp i både sosiale medier, streamingtjenester og samt med programmatiske og redaksjonelle annonser i uke 46, 47, 49 og 50.

Kampanjen er finansiert av Helsedirektoratet.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Ikke vær festkomiteen

Nøkkelord

Bilder

Fra kampanjefilmen "Festkomiteen"
Fra kampanjefilmen "Festkomiteen"
Last ned bilde
Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter. Foto: Haakon Dueland
Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter. Foto: Haakon Dueland
Last ned bilde

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Vi setter ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon, som ble stiftet i 1963 og eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

- Gevinsten ligger i åpenheten -

Følg pressemeldinger fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akan

Tusen takk leder. … den telefonen du tok til oss kan ha vært årets viktigste samtale!1.7.2022 13:37:51 CEST | Kronikk

I løpet av årets fem første måneder ser vi hos Akan kompetansesenter en trend: flere ledere fra landets små, og spesielt mellomstore bedrifter kontakter oss på vår veiledningstelefon. De ringer fordi de har en konkret sak, en uheldig hendelse, en mistanke eller en bekymring for at en ansatt har et problematisk bruk av alkohol eller narkotika. Av Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom