NORCE

De fleste barnehager markerer samisk nasjonaldag, men utover det er innsatsen laber

Del

Samisk kultur er ikke et gjennomgripende perspektiv i norske barnehager, selv om det i rammeplanen står at samisk kultur skal synliggjøres. Dette kommer frem i ny NORCE-rapport.

Kommunene har ansvar for å formidle samisk kultur til barn i alle norske barnehager. I rammeplanen for barnehager står det at alle barnehager «skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.»

De norske barnehagene formidler hovedsakelig at de ikke har et gjennomgående fokus på samisk språk og kultur året rundt.

Forklaringer på hvorfor de ikke gjør mer:

  • at det ikke er samisk bosetting i kommunen
  • at de ikke hadde kompetanse på dette
  • at dette overlater de til den enkelte barnehage

De norske barnehagene etterlyser kvalitetssikret opplegg for å inkludere samisk språk, kultur og tradisjon mer helhetlig i barnehagen enn de har kompetanse på i dag. Mange ansatte formidler at de har lite kunnskap om samisk kultur, mens andre mener de ville prioritert samisk språk og kultur hvis de hadde hatt samiske barn i barnehagen. Utfordringen med å ivareta temaet kan forklares ut fra manglende kompetanse og store utfordringer med rekruttering av kvalifisert personale.

Samisk språk og kultur fikk en mer framtredende plass enn i tidligere rammeplaner i den reviderte utgaven som kom i 2017. Det ble fastslått at alle barnehager i Norge skal ta opp samisk språk og kultur. Det var imidlertid ikke et nytt tema for rammeplanene for barnehager. Også rammeplanen fra 2006 la vekt på at barnehagene burde ta opp samiske tema.

Ny rammeplan for barnehagen ble tatt i bruk i barnehagene i august 2017. For å følge med på hvordan rammeplanen implementeres på ulike nivå i barnehagesektoren har Utdanningsdirektoratet etablert Program for evaluering av implementering av rammeplanen for barnehagen (2018 – 2023). NORCE gjennomfører evalueringen og dette er den første rapporten.

Flere funn i rapporten:

  • Rammeplanen er godt forankret
  • Eiers involvering i implementeringsarbeidet varierer
  • Alle ansattegrupper er involvert i rammeplanarbeidet
  • Kommunens barnehagepolitiske plattform påvirker arbeidet i barnehagen
  • Styrking av samiske rettigheter, men varierende praksis

Nøkkelord

Kontakter

Anne Dåsvatn Homme, forsker i NORCE, anho@norceresearch.no, tlf: 408 54 315 / 56 10 76 13

Lenker

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg saker fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom