Abelia

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

Del

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter. Politikerne må legge til rette for at flere bedrifter kan vokse ut i verden med Norge som base, mener Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

En ny undersøkelse gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) dokumenterer utfordringene og hindringene norske selskaper møter når de skal vokse.

- Undersøkelsen viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraftvurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia.

Undersøkelsen viser at nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Tilgang på internasjonal spisskompetanseog da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.

Opsjonsskatt til besvær 

En tredjedel av bedriftene trekker fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktiveopsjonsprogrammersom et hinder for å tiltrekke seg spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land. 

Et overveldende flertall av investorene, 89%, mener dagens opsjonsskatt er en utfordring for rekruttering.

- Norske gründere, ansatte og investorer som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter trenger mer enn godord fra politikere, de ber også om å få ta del i en oppside gjennom bedre og mer rettferdig opsjonsbeskatning, sier Eckhoff Høvding.

Internasjonal vekst krever kapital

For økt vekst internasjonalt, rangerer bedriftene kostnader til internasjonalisering ogtilgang pålangsiktig finansiering for å dekke disse kostnadenesom de to viktigste barrierene. 

- Dette kan også være tegn på at det er for lite tilgang på kompetent kapital i Norge, investorer som har vært med på kommersialisering og internasjonal vekst før, sier Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Hun understreker viktigheten av å bygge flere profesjonelle eiermiljøer i Norge.  

- De hindringene som vekstbedriftene trekker frem som de største, som langsiktig kapital, kostnader ved internasjonal vekst og rekruttering av relevant kompetanse, er det nettopp de områdene der venturefond spiller en viktig rolle.   

En politikk for oppskalering og vekst 

Både vekstbedriftene og investorene fremhever Norge som et «trygt og stabilt samfunn»med «god balanse mellom arbeid og fritid»og ser på dette som en konkurransefordel, men undersøkelsen viser også at det behov for mer enn bare gründerpolitikk.

- Neste skritt bør være en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base. Bedre opsjonsskatt er svaret vi har gitt i godt over et år, nå har vi ytterligere bevis på at dette er prekært, fastslår Ras-Vidal.  

Mer informasjon

Daniel Ras-Vidal, leder for innovasjon i Abelia - 40471869
Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening - 99082202  

Bilder

Foto av Daniel Ras-Vidal finnes her og av Rikke Eckhoff Høvding her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2100 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom