Danske Bank

Danske Bank implementerer nye tiltak mot hvitvasking

Del

Etter en kontroll fra det norske Finanstilsynet, implementerer Danske Bank nye, strenge tiltak mot hvitvasking for den norske virksomheten.

“Danske Bank er en internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, hvor tiltak mot hvitvasking har høyeste prioritet på tvers av landene. De siste årene har vi tatt mange initiativ for å forbedre vår innsats mot økonomisk kriminalitet, men dessverre har vi ikke lyktes helt i å tilpasse oss den nye lovgivningen i Norge. Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger”, sier Trond Mellingsæter, landssjef for den norske virksomheten.

Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av anti-hvitvaskingsarbeidet i den norske filialen av Danske Bank. Et sammendrag av sluttrapporten er publisert i dag, og Danske Bank har parallelt med arbeidet med Finanstilsynet, allerede planlagt og implementert 35 konkrete tiltak som imøtegår Finanstilsynets hovedfunn. Av disse er 21 fullført og i tillegg er ytterligere tiltak i ferd med å bli satt i verk. Noen av de viktigste prosessene inkluderer ferdigstillelse av gyldig identifikasjon for kundebasen og nye intern organisering.

“De strenge tiltakene vi implementerer vil påvirke en rekke kunder, både bedrifter og privatkunder, da kravene til opplysninger og dokumentasjon vil øke. Vi håper på forståelse for disse tiltakene, da Danske Bank gjør vårt ytterste for å sikre nåværende og fremtidig etterlevelse av lokalt regelverk. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å gi oss nødvendige data og dokumentasjon”, sier Mellingsæter.

Danske Bank i Norge har flere hundre ansatte som arbeider med anti-hvitvasking og implementerer et program med de nye tiltakene, inkludert:

  • Økt innsats for å samle inn gyldig identifikasjon og oppdatert Kjenn din kunde-informasjon for alle kunder.
  • Styrking av den lokale organisasjonen for bedre styring og kontroll og etterlevelse av lokalt lovverk, inkludert ny ledelse av anti-hvitvaskområdet i Norge.
  • Store investeringer for å styrke rammeverket for risikovurdering, scoringsmodell, transaksjonsovervåkning og andre oppgaver, formelt ledet av Danske Banks globale organisasjon.

“Vi har allerede økt vår innsats og har implementert nye strukturer og tiltak parallelt med prosessen med Finanstilsynet. Funnene i tilsynets rapport vil føre til at vi styrker våre prosedyrer enda mer, og vi har satt av betydelige ressurser til å operasjonalisere hele bredden av tiltak. Dedikasjonen til denne viktige saken og støtten fra resten av organisasjonen gjør oss sikre på at vi bygger en sterk anti-hvitvaskingsorganisasjon for fremtiden”, avslutter Bent Richard Eidem, den nye lederen for anti-hvitvaskingsområdet i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Stian ArnesenKommunikasjonsdirektør

Stian har det overordnede ansvaret for kommunikasjonsarbeidet for Danske Bank i Norge og har også roller i banken på nordisk nivå. Han har jobbet for Fokus Bank/Danske Bank i en årrekke og har også solid erfaring som journalist, blant annet for NRK.

Tel:+47 970 123 50stian.arnesen@danskebank.no

Bilder

Last ned bilde
Trond F. Mellingsæter er landesjef i Danske Bank Norge - Foto: Danske Bank
Trond F. Mellingsæter er landesjef i Danske Bank Norge - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre rundt 1.100 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 25 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.  

Ut over bankaktiviteter tilbyr vi livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapital-forvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden. I mer enn 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å innfri deres ambisjoner.

Vi ønsker å skape langsiktig verdi for alle de som stoler på oss – våre kunder, aksjonærer og de samfunn vi opererer i.

Vårt mål er å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren ved å gjøre det enkelt å ta viktige økonomiske beslutninger og enkelt å bruke banken.

 Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg pressemeldinger fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom