Virke

Dagligvare går ned og grensehandelen øker

Del

Juli er måneden vi grensehandler mest. Det bidrar til at omsetningen i dagligvarebransjen har gått betydelig ned.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

Det viser varehandelsindeksen fra SSB. Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Dagligvare gikk ned med hele 9,6 prosent i perioden.  

– Dette viser med all tydelighet at grensehandelen er tilbake. Juli er tradisjonelt den måneden norske forbrukere handler mest i Sverige. Det synes å ha vært tilfellet også i år. Grensehandelen er tilbake til normalen og har bidratt til den sterke nedgangen i dagligvarehandelen i Norge, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Ifølge SSB har grensehandelen økt i takt med gjenåpningen etter pandemien.

– Når grensehandelen spiser så mye av omsetningen i dagligvarehandelen, påvirker det også sysselsettingen i butikker i grensenære områder. Regjeringen bør sette fortgang i sitt arbeid med å finne flere tiltak mot grensehandelen, som det ble lovet i Hurdalsplattformen. Nå er vi inne i en så stor vekst i grensehandelen at det haster med å finne flere tiltak, sier Hammerstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.