Riksrevisjonen

CO2-håndtering: Viktige avklaringer gjenstår

Del

Riksrevisjonen vil følge med på regjeringens arbeid med to fullskalaanlegg for fangst av CO2. Viktige forutsetninger, som finansiering av prosjektene, er ikke avklart.

Riksrevisjonen vil følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller for CO2-håndtering. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Riksrevisjonen vil følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller for CO2-håndtering. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Olje- og energidepartementet har besluttet å gå videre med å forprosjektere to fullskalaanlegg for fangst av CO2. Departementet forhandler nå med industriaktørene.

– Vi har fulgt myndighetenes satsing på CO2-håndtering siden 2013, og har besluttet å følge saken videre. Spesielt vil vi følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller, som avhenger beslutninger både i Stortinget og hos private aktører, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I årets oppfølging av tidligere undersøkelser, kan Riksrevisjonen avslutte hele 11 av 14 saker. I tillegg til statens arbeid med CO2-håndtering, følger Riksrevisjonen sakene om internkontrollen på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen og studiegjennomføringen i høyere utdanning videre. I Statens vegvesen gjenstår det arbeid med systemer for styring og kontroll. Når det kommer til studiegjennomføring på normert tid, er det behov for flere tiltak.

– Våre revisjoner skal være til nytte. Derfor er vi glade for at forvaltningen har tatt våre anbefalinger i mange av våre undersøkelser til seg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Målet med å følge opp tidligere undersøkelser er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsene ble gjennomført. De 14 undersøkelsene som Riksrevisjonen har fulgt opp nå, ble overlevert Stortinget i perioden september 2013 til februar 2016.

Les mer om alle sakene Riksrevisjonen har fulgt opp på riksrevisjonen.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisjonen vil følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller for CO2-håndtering. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Riksrevisjonen vil følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller for CO2-håndtering. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde
Riksrevisor Per-Kristian Foss
Riksrevisor Per-Kristian Foss
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom