Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Bergensområdet: Regjeringen ønsker avtale med flest mulige av de inviterte kommunene

Del

Det var i dag onsdag møte i politisk styringsgruppe for ny byvekstavtale for Bergensområdet. Utgangspunktet er at regjeringen ønsker å ha med flest mulig av partene og helst alle med i en ny byvekstavtale for Bergensområdet. Avtaleforslaget fra staten står ved lag.

- Vi lukker ikke forhandlingene nå. Vi legger til grunn at det foreligger et forhandlingsresultat som er lokalpolitisk behandlet i løpet av 2019. Det betyr at verken Bergen eller andre kommuner skal tape økonomisk med en slik framdrift. Kommunene beholder dermed pengene fra avtaleforslaget, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I møtet ble det understreket at alle kommunene som deltar i forhandlingene er invitert med av en grunn. Deltakelse for de nye kommunene er frivillig. Flere kommuner har uttrykt ønske om lokalpolitisk behandling av avtaleutkastet etter lokalvalget. Dette har blant annet bakgrunn i kommunesammenslåingene. Regjeringen ønsker derfor ikke å tvinge gjennom en avtale før valget.

- Jeg har ansvar for arealdelen av byvekstavtalene, og det er viktig at flest mulig kommuner er med. Dersom noen kommuner i Bergensområdet trenger mer tid, og ønsker å forankre en ny byvekstavtale i nye kommunestyrer, er jeg åpen for det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Avtaleutkastet som skal til lokalpolitisk behandling av partene må være omforent. Hvis en eller flere av partene velger å trekke seg, må de økonomiske rammene for avtalen vurderes på nytt. Regjeringen legger til grunn at gjenværende parter ikke skal tape økonomisk på at noen går ut, men parter som trekker seg ut får ikke beholde pengene de var tiltenkt gjennom avtalen.

Møtet ble holdt som en videokonferanse, med deltagere i Bergen og Oslo. Tema for møtet var reforhandlingen av gjeldende byvekstavtale, som den politiske styringsgruppen har det overordnede ansvaret for.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom