Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Bergensområdet: Regjeringen ønsker avtale med flest mulige av de inviterte kommunene

Del

Det var i dag onsdag møte i politisk styringsgruppe for ny byvekstavtale for Bergensområdet. Utgangspunktet er at regjeringen ønsker å ha med flest mulig av partene og helst alle med i en ny byvekstavtale for Bergensområdet. Avtaleforslaget fra staten står ved lag.

- Vi lukker ikke forhandlingene nå. Vi legger til grunn at det foreligger et forhandlingsresultat som er lokalpolitisk behandlet i løpet av 2019. Det betyr at verken Bergen eller andre kommuner skal tape økonomisk med en slik framdrift. Kommunene beholder dermed pengene fra avtaleforslaget, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I møtet ble det understreket at alle kommunene som deltar i forhandlingene er invitert med av en grunn. Deltakelse for de nye kommunene er frivillig. Flere kommuner har uttrykt ønske om lokalpolitisk behandling av avtaleutkastet etter lokalvalget. Dette har blant annet bakgrunn i kommunesammenslåingene. Regjeringen ønsker derfor ikke å tvinge gjennom en avtale før valget.

- Jeg har ansvar for arealdelen av byvekstavtalene, og det er viktig at flest mulig kommuner er med. Dersom noen kommuner i Bergensområdet trenger mer tid, og ønsker å forankre en ny byvekstavtale i nye kommunestyrer, er jeg åpen for det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Avtaleutkastet som skal til lokalpolitisk behandling av partene må være omforent. Hvis en eller flere av partene velger å trekke seg, må de økonomiske rammene for avtalen vurderes på nytt. Regjeringen legger til grunn at gjenværende parter ikke skal tape økonomisk på at noen går ut, men parter som trekker seg ut får ikke beholde pengene de var tiltenkt gjennom avtalen.

Møtet ble holdt som en videokonferanse, med deltagere i Bergen og Oslo. Tema for møtet var reforhandlingen av gjeldende byvekstavtale, som den politiske styringsgruppen har det overordnede ansvaret for.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

- Møre og Romsdal fylkeskommune bør prioritere stopp i bompengeinnkrevjinga i Vågstrandstunnelen16.1.2020 15:37:20 CETPressemelding

- Regjeringa har løyva 175 millionar kroner for å stoppe innkrevjinga av bompengar i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Ein av føresetnadane er at Møre og Romsdal fylkeskommune gir si tilslutning til at innkrevjinga kan stoppe. Saka ligg på deira bord og eg oppmodar dei til å prioritere dette, slik at vi kan avvikle bomstasjonen så raskt som mogleg. Difor har eg sendt eit brev om dette til fylkesordføraren i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom