Samferdselsdepartementet

Bypakke Nedre Glomma videreføres – med 15 prosent egenandel

Del

Samferdselsdepartementet har akseptert at Bypakke Nedre Glomma kan videreføres med en lokal egenandel på minimum 15 prosent, på tross av at bompengeavtalen fra 2019 krever 20 prosent lokal egenandel.

– Jeg er glad for at Nedre Glomma nå kan gå videre med sin bypakke, som vil gi bedre bymiljø med reduserte utslipp og bedre transporthverdag for mange. Lokalt er det gjort en god jobb med å justere innholdet i pakken for så langt som mulig å imøtekomme regjeringens krav. Blant annet er flere tiltak og prosjekter tatt ut slik at prislappen er redusert med 3 milliarder kroner. Det betyr at man når opp til 15 prosent egenandel, samtidig som pakken fortsatt er tilfredsstillende med tanke på måloppnåelse. Dermed er fase 2 av bypakken tilpasset til kravene i bompengeavtalen fra 2019 på en måte vi kan godta, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samtidig har Samferdselsdepartementet gitt Bypakke Nedre Glomma anledning til å legge opp til en bompengeperiode på inntil 20 år, dersom dette ikke fører til uforholdsmessig økte kostnader eller lavere måloppnåelse. Departementet legger til grunn at ny bru over Glomma i Fredrikstad er et fylkeskommunalt prosjekt og må inngå som en del av prosjektene det skal beregnes egenandel av.

Se også: Brev til Statens vegvesen av 7. september 2021 (pdf)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom