SINTEF

Byggforskserien oppdatert om fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen

Del

Klimaendringer vil føre til større nedbørsmengder og hyppigere intense regnskyll enn tidligere. Som en konsekvens av dette har SINTEF oppdatert Byggforskseriens anvisning om utvendig fuktsikring av bygninger.

Figuren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF
Figuren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF

Fuktpåkjenninger på konstruksjoner mot grunnen skyldes hovedsakelig overvann. Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen beskriver blant annet bortledning og drenering av overvann, utforming av drenssystem og oppbygning av vegg og gulv mot grunnen for å hindre fuktinntrenging.

Nasjonale og kommunale krav

TEK17 krever at fukt fra grunnvann, overvann og nedbør ikke skal trenge inn i konstruksjonene og gi fuktskader eller andre hygieniske problemer. For konstruksjoner mot grunnen betyr det at overflatevann må ledes bort, og at de kan motstå fuktpåkjenningen fra vann som finner vei ned i grunnen.

De fleste kommuner har i tillegg en VA-norm som stiller krav til overvannshåndtering. Disse kravene kan variere, og kan innebære infiltrering i grunnen på egen tomt, avledning til lokalt vassdrag og avledning til lokalt offentlig overvannsnett. I tettbygde strøk med begrenset kapasitet i overvannsnettet er det ofte en øvre grense for hvor mye vann som kan slippes inn på nettet. Dette kan legge føringer på overvannsløsninger, særlig på utformingen av terrenget rundt bygningen.

Prinsipper for fuktsikring

Fuktsikring av bygningsdeler mot grunnen skal hindre at vann og fuktighet i grunnen finner veien inn i konstruksjonene og hindre at vann blir stående mot konstruksjonene. I den reviderte anvisningen er tiltak for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen presisert gjennom hvilke funksjoner de enkelte komponenter i fuktsikringen skal ha. Disse tiltakene er i hovedsak å:

  • begrense tilførselen av overvann
  • lede overvann bort fra bygningen
  • etablere en selvdrenerende byggegrunn ved bruk av drenerende masser mot konstruksjoner i grunnen og naturlig utløp for vann i drensmassene
  • etablere nødoverløp i form av drensledninger. Dersom byggegrunnen (i perioder) ikke er tilstrekkelig selvdrenerende, vil drensledningene sørge for at overvann og sigevann fra grunnen dreneres bort
  • sikre at vannet gjennom grunnen og i drensledninger kan renne uhindret til lavereliggende grunnvannsnivå eller til en husdrenskum
  • etablere utvendige kapillærbrytende sjikt som sikrer at vann fra fuktige masser ikke renner inntil og suges kapillært inn i konstruksjonene
  • tette bygningsdelene mot lekkasjer av fuktig luft
  • prosjektere og bygge fuktsikre vegg- og gulvkonstruksjoner

Les mer i Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen (krever innlogging). Anvisningen erstatter Byggdetaljer 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger.

Kontakter

Bilder

Figuren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF
Figuren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Dette er SINTEF Community

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom