Bane NOR Eiendom

Byggestart for ny parkeringskjeller ved Trondheim S

Del

Nå starter byggingen av Gryta parkeringskjeller ved Trondheim S. Når parkeringsanlegget står ferdig, vil 200 parkeringsplasser bli flyttet fra gateplan ned under bakken. Dette vil frigi plass til sykkelvei, kollektivtrafikk og nye byrom ved Trøndelags viktigste knutepunkt.

Nedkjørsel til nye Gryta P-Kjeller. Bygningsmassen i bakkant er fortsatt under planlegging. Illustrasjon: Asplan Viak
Nedkjørsel til nye Gryta P-Kjeller. Bygningsmassen i bakkant er fortsatt under planlegging. Illustrasjon: Asplan Viak

Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg med stor kapasitet og løsninger for elbil-lading. Sammen med den nye kollektivterminalen på Trondheim S vil P-kjelleren tilrettelegge for alle typer transport og forbedre tilgjengeligheten i området for gående og syklende.

– Gryta P-kjeller er mye mer enn et eiendomsutviklingsprosjekt for oss. Dette er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt og et viktig bidrag til en ny og levende bydel, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Det er Bane NOR Eiendom AS som gjennom sitt eiendomsutviklingsselskap «Trondheim Stasjonssenter Gryta AS» er byggherre for den nye parkeringskjelleren. Trym Bygg og Anlegg AS er entreprenør. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 190 millioner kroner. Rammen inkluderer en god del forberedelser for kommende byggetrinn.

– Dette er et komplekst prosjekt med mange involverte. I tett samarbeid med Bane NOR Eiendom skal vi løse det på en god måte til det beste for byens befolkning, sier Gabriel Bjørseth, ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet hos entreprenøren Trym Bygg og Anlegg AS.

Langs kanalen
Gryta P-kjeller bygges under bakken langs kanalen fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til Jernbanebrua ved Trondheim S. Parkeringsanlegget blir på 5 500 kvm og får plass til 200 biler. På bakkeplan over den nye parkeringskjelleren skal det etableres en ny, oppgradert fylkesvei med kollektivfelt og holdeplasser. Parkeringsdekket over dagens bussterminal skal senere rives. 

Egen varslingstjeneste
I byggeperioden fram til høsten 2022 blir Gryta stengt for biltrafikk, men åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Omkjøring blir skiltet via Fjordgata.

Utbyggerne vil gjennom hele byggeperioden, holde trafikanter, næringsdrivende og beboere i området løpende orientert om omkjøringer, stenginger og andre aktiviteter.

– Vi vil oppdatere folk på hva som skjer slik at de får en trygg og forutsigbar hverdag. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom infomøter, vår egen SMS-varslingstjeneste, prosjektets nettside, media og skilting og informasjon på anleggsområdet, forteller Hognestad.

Kollektivtrafikken i området vil kun bli berørt ved at det vil bli etablert en midlertidig trasé utenfor anleggsområdet.

Ferdigstilles høsten 2022
Når den nye parkeringskjelleren etter planen skal stå klar høsten 2022, er målet at det nye gate- og trafikkmønsteret mellom Jernbanebrua og Brattørbrua også skal være etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom
Mobil: +47 481 11 356, e-post: arne.hognestad@banenor.no

Bilder

Nedkjørsel til nye Gryta P-Kjeller. Bygningsmassen i bakkant er fortsatt under planlegging. Illustrasjon: Asplan Viak
Nedkjørsel til nye Gryta P-Kjeller. Bygningsmassen i bakkant er fortsatt under planlegging. Illustrasjon: Asplan Viak
Last ned bilde
Fv. Prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom og teknisk sjef Gabriel J. Bjørseth i Trym Bygg og Anlegg AS . Foto: Arild Domaas
Fv. Prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom og teknisk sjef Gabriel J. Bjørseth i Trym Bygg og Anlegg AS . Foto: Arild Domaas
Last ned bilde
Kartskisse over anleggsområdet, midlertidige holdeplasser og gangsti i deler av byggeperioden. Illustrasjon Tibe T
Kartskisse over anleggsområdet, midlertidige holdeplasser og gangsti i deler av byggeperioden. Illustrasjon Tibe T
Last ned bilde

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 49,9 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr selskapet gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr Bane NOR Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte. Porteføljen omfatter totalt 1660 bygg og ca. 3.700 leiekontrakter. Virksomheten har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom