Innovasjon Norge

Bygdø Kongsgård vinner landbrukspris i Oslo

Del

Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården er i dag Oslos største økologiske melkeprodusent, og tilbyr besøkstun, rideskole, ulike kurs, økologisk matproduksjon, kafé og gartneri. Nå har de fått Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo.

Kyra på Kongsgården. Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.
Kyra på Kongsgården. Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.

Siden 2004 har stiftelsen Norsk Folkemuseum hatt forvalteransvaret for store deler av Bygdø Kongsgård. De driver gården som en avdeling i stiftelsen – som i tillegg består av Folkemuseet, Norsk Maritimt museum, Bogstad, Eidsvoll 1814 og Ibsenmuseet. H.M. Kongen disponerer hovedbygningen og Oscarshall slott med tilhørende parker, mens stiftelsen Norsk Folkemuseum har disposisjonsretten over gårdsbruket.

- Det å få Innovasjon Norges BU-pris er enormt inspirerende og gir oss ekstra pågangsmot til å jobbe videre med utvikling av nye tilbud til publikum gjennom driften av Bygdø Kongsgård, sier forvalter Jan Tore Sørsdal.

- Innovasjon Norge har støttet oss i flere prosjekter gjennom de siste årene, omleggingen til økologisk, utvikling av gårdsbruket som publikumsarena, utviklingen av Gartneriet og senest utviklingsprosjektet knyttet til foredling av melk – ysteriet.

En gård med innflytelse på hovedstadens trender

Bygdø Kongsgård er en arena for formidling av eiendommens historie både som lokalt gårdsbruk og som en eiendom med nasjonal historisk betydning. Gården har en fortid som strekker seg tilbake til ca 1100-tallet som klostergods, videre som ladegård under Akershus festning og fra 1905 som fast sommerresidens for Kongeparet.

Bygdø Kongsgård som folkepark var tenkt å skulle ivareta allmenhetens rekreasjonsinteresser samt fange opp og videreformidle nye ideer fra Europa. Folkeparkens idé var å skaffe bybefolkningen muligheten for frisk luft og vakre omgivelser i en tid med økende problemer knyttet til urbanisering, industrialisering og forurensing. Den skulle dessuten bidra til de «besøkendes dannelse».

- Årets vinner i Oslo driver en tradisjonsrik virksomhet og er et viktig utstillingsvindu og formidler for norsk landbruk i bynære strøk, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Oslo og Viken i Innovasjon Norge.

- Med sin kompetanse, profesjonalitet og sitt brennende engasjement bidrar de til å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning – sosialt, miljømessig og økonomisk. Gjennom god profilering og synliggjøring er vinneren en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat, som i tillegg skaper stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser, sier Willoch Haugen.

Innovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi

På Gartneriet gjødsler de med kompost fra gårdens dyr. Dette brukes til å dyrke blomster, urter og grønnsaker. Dette brukes i kaféen og overskudd selges direkte til besøkende. Avfall fra hagebruket og fra kaféen brukes til komposter på stedet og til høns. I kaféen brukes også ville vekster fra landskapet på Bygdøy, spesielt fra Gartneriet. Honning produseres i hagen av Bybi, Oslos urbane birøkterlag.

Melkeproduktene i kaféen er videreforedlet fra gårdens melk; rømme, yoghurt og skjørost. Innredningen i Gartneriet er basert på gjenbruk. Her er det lagt teglstein som tidligere har ligget i 25 år på Aker Brygge. Takvann blir samlet opp og brukt til vanningsvann. Kurver er flettet av pil og brukes til innhøsting og oppbevaring. Staur og stokker er hentet fra kantvegetasjonen langs jordene på Bygdø Kongsgård.

Gamle barnevogner er samlet inn og brukes til mobile dyrkingskasser. Unikum (Kirkens bymisjon) har folk i arbeidstrening på Gartneriet. Her lærer mennesker å dyrke og ta vare på ressursene gjennom å levere grønnsaker og annet til kjøkkenet. Praktikanter er her fra flere gartnerskoler. Besøkende kan plukke sine egne blomsterbuketter og betale i kassen. Det er en lang rekke kurs som går hele året.

- Bygdø Kongsgård har vært drevet økologisk siden 2012, og omleggingen startet i 2008. Omleggingen til økologisk har vært avgjørende i vårt arbeid med formidling av landbruk, hagebruk, matproduksjon og dyrevelferd. Senest også i driften av serveringen i gartneriets kafe, hvor vi har fått gullmerke fra sertifiseringsforeningen Debio, sier Sørsdal.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. På grunn av koronapandemien er det usikkerhet om hvordan den nasjonale prisutdelingen vil foregå.

Ta gjerne kontakt med Cecilie Wessel på telefon 45 06 54 54 hvis dere ønsker å være til stede under utdelingen av prisen på Bygdø Kongsgård kl 11.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson hos vinneren:
Jan Tore Sørsdal
mobil: 977 87 390
e-post: jan.tore.sorsdal@norskfolkemuseum.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Ingeborg Knutsdatter Gresaker
mobil: 992 93 639
e-post: ingeborg.knutsdatter.gresaker@innovasjonnorge.no

Bilder

Kyra på Kongsgården. Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.
Kyra på Kongsgården. Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.
Last ned bilde
Pløying, Fjørsjordet. Foto: Jan Tore Sørsdal
Pløying, Fjørsjordet. Foto: Jan Tore Sørsdal
Last ned bilde
Kuslipp i 2018. Foto: Jan Tore Sørsdal.
Kuslipp i 2018. Foto: Jan Tore Sørsdal.
Last ned bilde
Samling på Kongsgården, før koronapandemien. Foto: Haakon Harris/Norsk Folkemuseum
Samling på Kongsgården, før koronapandemien. Foto: Haakon Harris/Norsk Folkemuseum
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom