NHO Mat og Drikke

Budsjettavtalen: -Viktig gjennombrudd for avgiftsreversering!

Del

Enigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene om å reversere økningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer er et viktig gjennombrudd for drikkevareprodusentene, men betyr også at stortingsflertallet har tatt et første skritt for å dempe den rekordhøye grensehandelen i Sverige, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

–Avgiftsreduksjonen betyr også at mye ligger til rette for at samarbeidet mellom myndighetene og næringslivet om redusert inntak av tilsatt sukker, kan gjenopptas, mener Brubakk.

Norge hadde før 2017 en av de høyeste avgiftene på alkoholfrie drikkevarer i Europa. I budsjettforliket om 2018 ble de daværende regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre enige om å øke avgiften med 40 pst. med fem ukers varsel. Brus er en av de viktige lokkevarene for grensehandelen mellom Norge og Sverige, og på ti år er brusens andel av grensehandelen nesten fordoblet. I samme periode har grensehandelen økt kraftig, og utgjorde 16 milliarder kroner i 2016.

-Gjennom denne enigheten håper vi at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene har begynt jobben med å redusere de avgiftene som først og fremst driver grensehandelen, og dermed også flytter arbeidsplasser, verdiskaping og avgiftsinntekter fra Sverige tilbake til Norge. Det sender et viktig signal til mat- og drikkeprodusentene i Norge, som nå forbereder seg på at grensen mot Sverige kommer til å åpne etter i praksis å ha vært stengt siden midten av mars 2020.

-Vi vet at ni av ti forbrukere sier at de vil gjenoppta grensehandelen så snart det igjen blir mulig, sier Brubakk. –Vi vet også at de avgiftsbelagte varene i Norge er de viktigste driverne av grensehandelen. Derfor hilser vi denne avgiftslettelsen velkommen.

Bakgrunn:
Sverige har lavere særavgifter på alkohol, snus og tobakk og lavere merverdiavgift på mat- og drikkevarer, og har ikke særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, slik Norge har. Den norske avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble opprinnelig innført i 1924. Selv om avgiften ofte omtales som en helsemotivert sukkeravgift, omfatter avgiften en rekke alkoholfrie drikkevarer med og uten tilsatt sukker. Formålet med avgiften er å gi staten inntekter.

Kontakter

Kontakt: Ingunn S. Eriksen, direktør kommunikasjon NHO Mat og Drikke, 48137234/ingunn.eriksen@nhomd.no

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom