Glass og Fasadeforeningen

BSY vil søke medlemskap i GF

Del

Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg (BSY) ønsker på vegne av sine medlemmer å søke medlemskap i Glass og Fasadeforeningen. – Vi er glade for at BSY har vår forening som et førstevalg blant mange bransjeorganisasjoner. Nå skal vi starte drøftinger om hvordan et medlemskap kan formaliseres, sier Bjørn Glenn Hansen.

Styremedlem Bjørn Steinar Wirum, avtroppende formann Terje Østhagen og påtroppende formann i BSY, Finn Sivertsen, har dialog om medlemskap i Glass og Fasadeforeningen med direktør Bjørn Glenn Hansen.
Styremedlem Bjørn Steinar Wirum, avtroppende formann Terje Østhagen og påtroppende formann i BSY, Finn Sivertsen, har dialog om medlemskap i Glass og Fasadeforeningen med direktør Bjørn Glenn Hansen.

BSY ble stiftet i 1991 og representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter. Systeminnredning omfatter for eksempel systemskillevegger, glassfronter, systemhimlinger og datagulv.

Finn Sivertsen (Lettbyggteknikk AS), Bjørn Steinar Wirum (Bygginnredning AS), Trygve Toften (Moelven Modus AS) og Lars Nybakken (Modulvegger AS) utgjør en prosjektgruppe nedsatt av styret i BSY med mandat til å legge frem forslag til fremtidig organisering.

Årsmøtet i BSY ga sin tilslutning og støtte til prosjektgruppens forslag om å søke om å bli opptatt i Glass og Fasadeforeningen.

– BSY’s medlemsbedrifter som monterer ferdige vegger, gulv eller himlinger passer godt sammen med Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter, som også arbeider med prefabrikkerte, montasjeferdige produkter. Styret i vår forening mener vi trenger tilknytning til et sterkt fagmiljø. Nettopp Glass og Fasadeforeningen (GF) representere et fagmiljø som vil bidra til at systeminnredning blir synliggjort som fagsegment og med etablerte utdanningskrav og -løp som for andre byggfag. Med BSY-bedriftenes produkter og systemer er det naturlig å velge Glassfaget som forankring for utdanning. Arbeidet med utvidelse av den nåværende utdanningsplattformen i Glassfaget er derfor blant oppgavene vi allerede er i gang med å utrede. Enkelte av våre medlemsbedrifter er også tilknyttet GF fra før, sier nyvalgt leder i BSY, Finn Sivertsen.

Sivertsen sier videre at det er to andre viktige årsaker til at man søker havn hos GF.

– kompetanseheving av medlemsbedriftene i en stadig mer krevende hverdag hvor byggebransjen ikke forholder seg til omforente kontraktstandarder, men der det er «nye» og gjerne ubalanserte «spilleregler» på hvert prosjekt.

– Det andre er at vi, som veldig mange andre, er avhengig av å rekruttere kompetent arbeidskraft. Skal våre selskaper være attraktive arbeidsplasser må vi bidra til kvalifisert utdanning, videreutdanning og faglige utfordringer som utvikler denne delen av byggebransjen innenfor ordnede arbeidsvilkår.

GF er både en velorganisert bransjeorganisasjon, part i arbeidslivet med egen overenskomst og har virkemidler for å tilby fagopplæring på alle nivåer, mener han.

Ønskes velkommen

BSY inviterte Bjørn Glenn Hansen nylig til sin generalforsamling for å fortelle sine medlemmer hvorfor GF kan være en forening for dem.

– Glass, aluminium og stål er aktuelle og tradisjonelle bygningsmaterialer for alle som driver med systeminnredning. Nye og innovative glassprodukter gjør oss og systeminnredningsbransjen svært aktuelle aktører i utviklingen av fremtidens bygg. Glass og Fasadeforeningen skal være den foretrukne faglige instans for å fremme vår bransjes interesser. Felleskapet når frem på en bedre måte enn enkeltbedriftene alene. Jo bredere oppslutning, desto større gjennomslagskraft. Vi setter stor derfor pris på henvendelsen fra BSY og ser på dette som et kvalitetsstempel og en tillitserklæring når BSY-fellesskapet har tatt dette initiativet, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen rekrutterer medlemmer med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

– Vi ser med glede og forventning frem til den videre prosessen som skal legge til rette for å imøtekomme BSY innenfor dette omfanget og samtidig utnytte det betydelige potensialet dette utgjør i å styrke det allerede vel etablerte GF felleskapet. Svarene håper vi å ha klare innen utgangen av august, sier Bjørn Glenn Hansen.

Nøkkelord

Bilder

Styremedlem Bjørn Steinar Wirum, avtroppende formann Terje Østhagen og påtroppende formann i BSY, Finn Sivertsen, har dialog om medlemskap i Glass og Fasadeforeningen med direktør Bjørn Glenn Hansen.
Styremedlem Bjørn Steinar Wirum, avtroppende formann Terje Østhagen og påtroppende formann i BSY, Finn Sivertsen, har dialog om medlemskap i Glass og Fasadeforeningen med direktør Bjørn Glenn Hansen.
Last ned bilde

Om Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

47 47 47 05http://www.glassportal.no

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Følg saker fra Glass og Fasadeforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Glass og Fasadeforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Glass og Fasadeforeningen