SINTEF

Bruk Våtromsnormen når sameiet skal modernisere bad

Del

Et nytt blad i Våtromsnormen beskriver hvordan man planlegger og utfører samordnet modernisering av bad i boligblokker med utskifting av felles vann og avløp.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Oppgradering av bad i boligblokker og utskifting av felles vann- og avløpsrør er omfattende arbeid. Samordnet modernisering av bad i boligblokker utløses ofte av et behov for å skifte felles vannrør, avløpsrør og/eller sluk, men beboernes ønske om nye bad innvirker også ofte på beslutningen.

Mange faser og aktiviteter

– En samordnet moderniseringsprosess består av mange faser og aktiviteter, og flere problemstillinger kan oppstå. Beboere som tidligere har rehabilitert badet i egen regi, ønsker for eksempel ofte å unngå riving i forbindelse med felles rehabilitering, sier seniorforsker Thale Sofie Plesser i SINTEF.

Gode forundersøkelser, planlegging og organisering er derfor viktig for gjennomføringen og et godt sluttresultat. BVN 20.020 Samordnet modernisering av bad i boligblokker. Utskifting av felles vann og avløp gir råd om forarbeider, prosjektering, gjennomføring og avslutning.

Viktig å finne riktig tidspunkt

Når man skal rehabilitere eller bygge om bad, medfører dette ofte store mengder avfall. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser tilsier at man beholder eksisterende konstruksjoner og installasjoner så lenge som mulig. Samtidig ønsker man unngå skader på grunn av vannlekkasjer fra gamle rørinstallasjoner.

Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt for vedlikeholdsoppgaver og utskifting med hensyn til miljøavtrykk, kostnader og ulemper for beboerne. BVN 20.020 gir råd om hvordan man velger riktig tidspunkt for utskifting av felles vann- og avløp. Bladet beskriver også alternativer til utskifting.

Unngå legionella

Eldre systemer for varmtvannsproduksjon og distribusjon har ofte dårlig energiøkonomi og unødig lang ventetid for varmtvann i deler av boligblokken. Varmesmitte fra varmtvannsrør til kaldtvannsrør kan gi temperaturforhold som fremmer vekst av Legionella-bakterien. Bladet gir også råd om tiltak på disse områdene.

Bladet erstatter BVN 30.210.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Last ned bilde
Figuren viser føring av varmt og kaldt tappevann og avløp. Felles varmt tappevann er utført med sirkulasjon. Avløp fra sluk er ført i nedsenket himling i etasjen under. Klamring av rør og rørisolasjon er ikke vist, men er viktig for god utførelse av vann- og avløpsrør. Ill.: BVN
Figuren viser føring av varmt og kaldt tappevann og avløp. Felles varmt tappevann er utført med sirkulasjon. Avløp fra sluk er ført i nedsenket himling i etasjen under. Klamring av rør og rørisolasjon er ikke vist, men er viktig for god utførelse av vann- og avløpsrør. Ill.: BVN
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Ny industriklynge for CO2-fangst-og-lagring i Midt-Norge7.12.2021 11:12:45 CET | Pressemelding

En ny industriklynge skal undersøke muligheter og utfordringer knyttet til CO2-fangst-og-lagring (også kjent som CCS) for bedrifter i Midt-Norge. Industriklyngen har fått navnet CCS Midt-Norge og skal kartlegge veien til mulig utvikling av infrastruktur for CO2-håndtering i regionen. Denne infrastrukturen vil blant annet gjøre det mulig for midt-norsk industri å lage lavutslippsprodukter, som forventes å kunne gi økt verdi i fremtiden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom