Universitetet i Bergen (UiB)

Bruk av rengjøringsmidler kan gi astma hos fremtidige barn

Del
En kvinnes eksponering for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler i jobben kan ha negative konsekvenser for hennes fremtidige barn, viser en studie fra Universitetet i Bergen.
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Negative konsekvenser for barn – før de er unnfanget

Mange yrkesgrupper er utsatt for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmiddel, ikke minst har fokuset vært stort på dette under pandemien. Men framtidige barn kan altså betale prisen og få større risiko for astma, viser den nye studien.

Yrkesgrupper som bruker rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler ofte, eller i store mengder, er spesielt utsatt. Rengjøringspersonale er ett eksempel på dette, men også ulike typer omsorgsarbeidere og hjelpepleiere regnes som høyt eksponerte.

 - Resultatene er overraskende, forteller professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse, UiB.

- Mange er utsatt for potente kjemikalier i sitt arbeid, men mulige helseeffekter for fremtidige barn er ikke blitt undersøkt tidligere, sier Svanes.

71 % økt astmarisiko for framtidige barn

Bak studien ligger det nye dataanalyser samlet inn de store internasjonale RHINESSA og RHINE (www.rhinessa.net, http://www.rhine.nu/) studiene. Nå er den ferske forskningen publisert i artikkelen “Maternal preconception occupational exposure to cleaning products and disinfectants and offspring asthma» i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology (https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(21)01399-3/fulltext).

Forfatterne av denne artikkelen undersøkte 3318 mor-barn par; barna (som da var voksne) deltok i RHINESSA-studien og mødrene deres deltok i RHINE-studien. Voksne barn ga informasjon om de hadde hatt astma i barndommen samt andre helseaspekter, og mødrene oppga alle jobber de hadde hatt siden de begynte sitt yrkesaktive liv. Jobber med eksponering for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler inkluderte ulike typer renholdere, sykepleier og andre pleie- og omsorgsarbeidere, kokk, frisør, og flere andre.

 Analysene viste at hvis mor hadde begynt i en jobb med eksponering for slike midler, gjerne flere år før unnfangelsen av barnet, hadde barnet 71% økt risiko for astma og/eller astmasymptomer. Hvis hun hadde begynt med slikt arbeid etter at barnet ble født, fant man ingen økning i astmarisiko hos barnet.

Disse funnene tyder på at rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler kan forårsake endringer hos moren som kan overføres til fremtidige barn og påvirker deres helse. Man kan bare spekulere i mulige mekanismer. Mange av kvinnene hadde avsluttet jobber med slik eksponering mange år før unnfangelsen av barnet, og derfor kan mekanismen kanskje innebære påvirkning på kimcellene (eggcellene).

Den nye studien er unik, ettersom svært få studier gir mulighet for så detaljerte undersøkelser av foreldrenes yrkeseksponeringer og helsen hos deres fremtidige barn. Med tanke på helseeffekter av rengjøringsmidler direkte på personen som blir utsatt, er det en helt annen historie - en solid litteratur viser hvordan rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler kan skade luftveiene, særlig hvis man sprayer dem i pusteluften sin. Men ingen tidligere studie har undersøkt om slik eksponering, gjerne flere år før unnfangelse, kan påvirke helsen til barn som blir født år fram i tid.

 -Funnene bør definitivt øke vår bevissthet om hvordan vi bruker desinfeksjonsmidler og rengjøringsprodukter i disse tider med pandemi, konkluderer Cecilie Svanes.

Kontakter

Professor Cecilie Svanes, Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen
Epost: Cecilie.Svanes@uib.no
Tlf: +47 90 89 27 62

Bilder

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom