YS

Brudd i kommune-oppgjøret – fare for streik

Del

- Det var umulig å akseptere tilbudet KS la på bordet for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder YS Spekter
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder YS Spekter

- Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester. Dette må gjenspeiles i årets oppgjør, understreker Thorkildsen.

Prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommuneansatte i 2021. I tillegg har ansatte i kommunal sektor to år på rad fått mindre i lønnsoppgjørene enn ansatte i privat sektor.

- YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier hun.

Thorkildsen viser til at norsk økonomi går svært godt, at det er sterk prisvekst og varsler om flere renteøkninger framover.

- Våre krav er forsvarlige og det er helt rimelige at våre medlemmer får en solid lønnsøkning i år, sier hun.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Prisveksten i fjor ble langt høyere enn anslått. I år er det spesielt stor usikkerhet til prisveksten som følge av blant annet krigen i Ukraina.

- Det er uakseptabelt at arbeidstakerne skal bære risikoen alene hvis prisveksten løper løpsk i år igjen, forklarer Thorkildsen og legger til:

- Streikefaren er stor, men først skal vi jobbe for en løsning hos riksmekleren.

YS Kommune har også disse kravene i årets oppgjør:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
  • Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

YS Kommune omfatter Delta, Parat og Skolelederforbundet. De organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor: Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Oppgjøret går nå til mekling, og dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24.00, blir det streik i kommunene fra 24. mai.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder YS Spekter
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder YS Spekter
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund.