Trafikksikkerhetsforeningen

Bra at kampen mot antall drepte i sommertrafikken viser resultat

Del

25 mistet livet i trafikken i juni, juli og august 2019. Det er 4 færre enn samme periode i fjor.

Veldig bra at kampen mot veidøden i sommertrafikken gir resultater, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Da Trafikksikkerhetsforeningen startet opp kampen mot veidøden for tre år siden, ble 50 personer drept hvert år i gjennomsnitt de siste fem årene.

Sommeren 2019 har Trafikksikkerhetsforeningen kjørt rundt 15 000 km ute på de norske sommerveiene og informert over farene i sommertrafikken. De har hatt stand flere steder hvor de blant annet har gitt gode råd om hvordan trafikantene kan ta forholdsregler mot farene i trafikken.

Det er mange faktorer som er årsaken til alle disse tragiske ulykkene, fortsetter Tangstad-Holdal. En ulykke behøver ikke bare skyldes feil ved en av faktorene, men feil i selve samspillet. De fleste trafikkulykkene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker eller hendelser som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken.

Det er flere som kjører lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier. Vi vet at høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak til 30 prosent av dødsulykkene i 2017. Og med flere trafikanter på veiene i sommermånedene gir dette økt risiko for frontkollisjoner og utforkjøringer, hvis uhellet først er ute.

Trafikksikkerhet må ha fokus på det forebyggende arbeidet, for vi har ingen å miste. Vi må øke tempoet i å trygge og sikre våre trafikkmiljøer, som beskytter mot menneskelige feil. For en ting vet vi med sikkerhet - mennesker kommer alltid til å gjøre feil, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Denne sommeren har Trafikksikkerhetsforeningen hatt Samferdselsdepartmentet, Gjensidige i Norge og Volvo Cars, Norway AS som sine støttespillere i kampen mot veidøden i sommertrafikken.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen og Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige på Stand i Kongsvinger sommeren 2019.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen og Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige på Stand i Kongsvinger sommeren 2019.
Last ned bilde
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen og Bjarne Aasi Rysstad, kommunikasjonsdirektør Gjensidige Norge på stand i Svolvær sommeren 2019.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen og Bjarne Aasi Rysstad, kommunikasjonsdirektør Gjensidige Norge på stand i Svolvær sommeren 2019.
Last ned bilde

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Plogveien 7
0679 Oslo

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CESTPressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom