NAF

Bompengerapporten: Dårlig løsning å øke takstene

Del

Bompengeutvalget som i dag leverte sin rapport, vil skrote rabattordninger og kaller på en utredning av veiprising. - Inntektene i bomringene svikter, men her velger man å sende hele den regningen direkte videre til bilistene. Det er en utvikling vi advarer mot, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

NAF advarer mot en utvikling der takstene stadig skrus opp, og mener staten bør skyte inn mer midler i bypakkene (Foto: NAF)
NAF advarer mot en utvikling der takstene stadig skrus opp, og mener staten bør skyte inn mer midler i bypakkene (Foto: NAF)

Rapporten som ble overlevert til samferdselsminister Knut Arild Hareide mandag viser hvordan endringer i bilparken og kjøremønstre betyr at inntektene fra bomringene kan synke i årene fremover. Samtidig står byene igjen med store investeringer i vei og kollektiv som man har regnet med å kunne finansiere med bompenger.

- Rapporten bør få alarmen til å gå hos politikere som er opptatt av at det ikke skal bli for dyrt å kjøre bil. Her flikker man videre på et dårlig system, i stedet for å ta tak i de grunnleggende problemene og selvmotsigelsene med bompenger. Bompenger skal både skaffe store inntekter og redusere trafikken. Det går ikke opp, sier Ryste.

Høyere regning uten timesregel

Utvalget anbefaler å utvide antallet passeringer man må betale for ved å skrote timesregelen, og samtidig øke takstene for elbilistene.

- En dårlig løsning blir ikke bedre om den rammer flere, eller stadig øker regningen for noen få. I stedet for å skru opp prisene i bomringene for alle bilister, burde staten gå inn med mer penger i bypakkene, sier Ryste.

Bompenger rammer usosialt

Med høyere bomregning, kan det stramme seg til for de som ikke har alternativer til bilen, viser undersøkelser fra NAF.

- Bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. Her går vi mot en utvikling der det raskt blir for dyrt å bruke bil for de som har minst. En undersøkelse vi har fått utført viser at selv en økning på opptil 500 kroner i måneden vil være vanskelig for de med lavest inntekt, sier Ryste.

Kaller på et nytt system

Med dagens ordringer er det bilistene som står for store investeringer i vei- og kollektivprosjekter i byene gjennom bompenger. Utvalget peker på at om lag 1,4 milliarder i bompenger kan falle bort frem mot 2030 med dagens bompengeordninger. Om inntektene uteblir, kan viktige investeringer måtte skrotes. Samtidig er utvalget tydelig på at det er behov for å utrede veiprising.

- Det er positivt at utvalget er så tydelig på behovet for å utrede veiprising. Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til et slikt system. Vår forutsetning er at det ikke blir stadig dyrere å kjøre bil, at man ivaretar personvernet, og så er det behov for å ta mer av investeringene i vei og infrastruktur over fellesskapets midler heller enn å legge det inn i et veisprisingssystem, understreker Ryste.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAF advarer mot en utvikling der takstene stadig skrus opp, og mener staten bør skyte inn mer midler i bypakkene (Foto: NAF)
NAF advarer mot en utvikling der takstene stadig skrus opp, og mener staten bør skyte inn mer midler i bypakkene (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

NAF: - Regjeringen «mangler» 6000 elbiler6.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

Selv om elbilsalget så langt i år er opp over 10 prosent fra samme periode i fjor ligger regjeringen etter skjema. Det mangler fortsatt 6000 nye elbiler for å holde takten fram mot 2025, hvor alle nye biler skal være nullutslippsbiler. - Det selges for få elbiler sammenliknet med regjeringens mål. Dette er helt feil tidspunkt å snakke om å innføre moms på elbiler, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom