Samferdselsdepartementet

Bømlo er årets trafikksikkerhetskommune 2021

Del

– Bømlo er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2021. Kommunen har i en årrekke jobbet bredt og systematisk i sitt arbeid for bedre trafikksikkerheten. Kommunen er et godt forbilde og viser at målrettet innsats over tid gir gode resultater. Jeg er stolt av den jobben hjemkommunen min gjør på dette området, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet deler i år ut trafikksikkerhetsprisen "Årets trafikksikkerhetskommune " for tiende året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier samferdselsministeren.

Begrunnelse for valg av Bømlo kommune

Bømlo kommune har over lang tid arbeidet målrettet med trafikksikkerhetsarbeidet, med dedikerte personer som jobber med dette. Kommunen ble godkjent som Trafikksikker kommune i 2017 og godkjent på nytt i 2020. Bømlo kommune har en revidert trafikksikkerhetsplan som gjelder for perioden 2020 - 2024. Planen er godt utformet slik at den når mange grupper, og den er godt forankret både politisk og administrativt og i lokalmiljøet. Kommunen jobber tverrsektorielt, med en sterk kobling opp mot folkehelsearbeidet. De har også innlemmet FNs bærekraftmål i trafikksikkerhetsplanen på en forbilledlig måte. Kommunens nettsider gir en god oversikt over trafikksikkerhetsarbeidet, og er i tillegg lett tilgjengelig. Dette viser at trafikksikkerhet er et område kommunen prioriterer høyt.

Juryens vurderingskriterier

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen, og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen ti forslag til kandidater. Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Veitilsynet, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon.

Kriteriene som juryen har vektet er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gjekk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune. Fredrikstad kommune fikk prisen i 2018, i 2019 gikk den til Nord-Aurdal kommune, mens i 2020 var det Rollag kommune som vant.

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom