MiRA-Senteret

Boklansering: Ruth Reese - Black dreams revisited

Del
  • Tid: Onsdag 7.desember kl. 18:00-19:00
  • Sted: Formidlingssenteret, Den Norske Opera & Ballett
  • Arrangør: MiRA-Senteret 

Onsdag 7.desember inviterer MiRA-Senteret til boklansering av boken Ruth Reese: Black dreams revisited (2022). I boken, utgitt av senteret, samles tjue dikt og fem noveller skrevet av den klassiske utdannete afroamerikanske sangeren Ruth Ann Reese (1921-1990).  Reese flyttet fra et rasesegregert USA til Europa på 1950-tallet. I Norge ble hun kjent for sin politiske aktivisme og formidling av afroamerikansk kulturarv i Norge, men hun hadde også en lidenskap for å skrive.

MiRA-Senterets grunnlegger og leder, Fakhra Salimi forteller i forbindelse med lanseringen at: "Mange av Ruth Reeses litterære tekster ble ikke publisert i hennes levetid. Jeg hadde imidlertid lest disse tekstene med henne da hun levde. De ga meg mot til å fortsette arbeidet mitt mot rasisme og for likestilling. Med denne publikasjonen håper jeg de unge generasjonene vil bli inspirert til å vite mer om Ruth Reese og den historiske kampen til svarte mennesker i Norge."

På lanseringen blir det foredrag om Ruth Reeses liv og arbeid, høytlesning av dikt og korte historier fra boken og innlegg om Ruth Reeses betydning for MiRA-Senteret og kampen til svarte mennesker i Norge.

Boken vil kunne kjøpes fra MiRA-Senteret på lanseringsseminaret eller på post@mirasenteret.no til lanseringspris kr. 250.

Les mer om arrangementet her  

Pressen oppfordres til å ta kontakt!

For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med:
Khansa Ali: 936 37 568 / 22 11 69 20
Nestleder ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn


Bilder

Om MiRA-Senteret

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
Storgata 53 a
0182 Oslo

22 11 69 20http://www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter. Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Følg pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MiRA-Senteret på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Velferdsstatens fremtid – minoriteters rettigheter15.8.2022 07:55:00 CEST | Pressemelding

Torsdag 18. august 2022 inviterer MiRA-Senteret til seminaret: Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter» på Arendalsuka. Gjennom seminaret retter vi søkelys mot hvordan lovendringer og innstramninger i utlendingslovgivningen de siste 15 årene har bidratt å svekke minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners reelle mulighet til å oppnå likestilling. Det blir varierte innlegg om retten til familieliv er forbeholdt privilegerte grupper v/sosialantropolog Anne Berit Sødal, om vi gjennom lovendringer knyttet til permanent opphold og statsborgerskap er på vei mot et sorteringssamfunn, v/master i sosialt arbeid Maria Theresa Jones og hvordan den siste tids trygde-endringer kan medføre mer fattigdom og marginalisering v/sosionom Khansa Ali. Stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund (Rødt) deltar også på seminaret og vil rette fokus mot viktige politiske og samfunnsmessige fokusområder for et styrket rettighetsarbeid for minoritetsbefolkningen f

Bli med på MiRA-Senterets digitale Empowerment-frokost: Empowerment-frokost med boklansering på kvinnedagen3.3.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

8. mars fra kl. 10.00 – 11. 00 Arrangementet vil foregå digitalt. Påmelding: krisehjelp@mirasenteret.no Program: - åpningsinnlegg fra ordfører Marianne Borgen, - Rettighetstap og mistenkeliggjøring – 15 år med innstramninger i utlendingslovgivningen, ved professor emeritus Bente Puntervold Bø -Musikalsk innslag fra Sarah Camille Osmundsen - På vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger? ved ph.d. og rådgiver på MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad - Boklansering av «Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» - En hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet, ved leder av MiRA-Senteret Fakhra Salimi Les mer om arrangementet her: https://mirasenteret.no/ukategorisert/digital-empowerment-frokost-8-mars/ Pressen oppfordres til å ta kontakt! For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med Asla Maria Bø Fuglestad: 99 72 68 17/22 11 69 20 Rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Protestmarkering mot innstramninger i utlendingslovgivningen som rammer minoritetskvinner28.2.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

Torsdag 3. mars kl. 15-17 på Eidsvoll plass foran Stortinget Årets viktigste kampsaker: Reverser rettighetstapet mot innvandrerkvinner: gi alle rett til full minstepensjon Minoritetskvinner krever reell mulighet til å velge samliv eller skilsmisse: fjern inntektskravet for permanent opphold Fulle demokratiske rettigheter uavhengig av språkferdigheter Vi krever like rettigheter: fjern botidskravet for stønader fra folketrygden Tilsluttede organisasjoner: Fagforbundet, Kirkens Bymisjon, Jurk, Rødt, MDG, Grønt Kvinnenettverk, Fokus, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, Lin, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, Omod, Visjon Forum Norge, Noas, Sex og politikk, SU, AUF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Norges Kvinne og familieforbund, Rødt Oslo, SV’s kvinnepolitiske utvalg, Oslo Kvinnesaksforening, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rød ungdom, Palestinakomitéen, Inter African Comitee In Norway, Krisesentersekretariatet, Likestillings

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom