DNV GL

Blockchain kan fortelle deg om fiskens opphav

Del

Den nye blockchain-teknologien vil kunne forbedre forbrukernes tillit til oppdrettsnæringen og fisken vi spiser. Anvendt riktig vil alle deler av historien bak fisken som ligger på middagstallerken, kunne spores helt tilbake til fôret som eksempelvis oppdrettsfisken spiste i sine aller første leveuker.

Ifølge en ny rapport  fra DNV GL og Deloitte vil data fra alle deler av næringens forsyningskjede – fra oppdrettsmerd eller fangststed til forbrukerens handlekurv - kunne bli åpent tilgjengelig. Blockchain-teknologien vil kunne føre til større åpenhet, fjerne usikkerhet og dempe uro relatert til bærekraft og matsikkerhet.


For å oppnå en fullstendig dokumentasjonskjede er det imidlertid betydelige hindringer som må overvinnes, eksempelvis den vanligvis lave villigheten til digital omstilling og motviljen mot å dele informasjon blant konkurrerende aktører.


Blockchain vil kunne være et nyttig virkemiddel for så vel oppdretts- som den øvrige fiskeri-næringen. En tredjedel av alle verdens fiskebestander er utsatt for overfiske. I tillegg er det enkelte aktører i oppdrettssektoren som forurenser miljøet og leverer produkter av lav kvalitet. Til sammen skaper disse faktorene en betydelig omdømmerisiko, både for sektoren som helhet og for de enkelte aktørene.


Blockchain er en metode som kan anvendes til å forbedre tilliten til industrien og de produktene den leverer. Kort fortalt er dette et desentralisert loggføringssystem der transaksjoner og data registreres underveis i prosessen slik at informasjonen ikke kan endres senere. Den kan dermed bidra til å skape åpenhet og bygge tillit til fisk selv og til aktivitetene knyttet til foredling, transport med mere.


Tillit blant forbrukerne er ikke den eneste fordelen


La oss ta en eske med sushi i et supermarked som eksempel.
Hvis fisken ble produsert i et oppdrettsanlegg, kan eieren laste opp informasjon både om selve anlegget, for eksempel etiske regler eller forhold for mennesker og fisk. Blockchain kan også brukes til å registrere sammensetningen av fôret fisken har spist og vannkvaliteten den har levet i.


Villfanget fisk kan bli merket med trålerens posisjon, og fangstmetode. Lagringsforhold (fuktighet og temperatur) kan også loggføres. Lignende informasjon kan deretter bli lagt til i foredlingsanlegget og under transporten til hyllen i supermarkedet. Ved kjøpet vil forbrukeren kunne skanne en smart etikett og få øyeblikkelig tilgang til denne informasjonen.


De potensielle fordelene ved å gjøre data tilgjengelig i en blockchain omfatter flere enn bare forbrukerne. Åpenhet i forsyningskjeden gir bedre effektivitet i både avregningen og kommunikasjonen mellom ulike ledd i forsyningskjeden. Finansinstitusjoner og banker får en mye klarere innsikt i aktiviteten, og vil derfor kunne tilpasse sine produkter tilsvarende, mens myndighetene vil kunne forbedre sin lisensforvaltning og tilsynspraksis.


Sporbare data er nøkkelen til å bygge tillit


Forfatterne av studien gjennomførte intervjuer med interessenter og fant en rekke hindringer mot utbredelsen av blockchain. Det foregår allerede omfattende dokumentasjon, men sporbarhetsdata har ikke vært prioritert, og bedriftene er ofte forsiktige med å dele denne informasjonen. I dag lagres den ofte i gamle dataformater som ikke er kompatible med moderne systemer. Det økonomiske grunnlaget er ennå ikke tilstrekkelig tydelig til at bedriftene vil foreta investeringen, og den potensielle verdien av å ha data i en blockchain er heller ikke fullt ut forstått.


Luca Crisciotti, administrerende direktør i DNV GL – Business Assurance, sier: «Blockchain-teknologi er allerede i ferd med å bli et nøkkelelement for å skape tillit gjennom alle deler av verdikjeden og overfor forbrukere. De komponentene som trengs for å bygge et fungerende økosystem, finnes allerede. Både fra forbrukerne og andre interessenter kommer det klare krav om åpenhet som kan bygge opp tilliten til sjømatnæringens verdikjeder og produkter. Velrennomerte sjømatbedrifter som kan finne sammen og fjerne for eksempel hindringene mot deling av data og felles løsningsmodeller, har mye å tjene på dette, ved at det vil rette opp effektivitetstap og bygge validert tillit inn i produktene deres.»

Last ned rapporten


Partnerskap Deloitte – DNV GL


Partnerskapet mellom Deloitte og DNV GL har allerede ført til at den første virksomme blockchain-løsningen ble etablert i sertifiseringsindustrien i 2017, der den har ført til økt tillit blant kundene.


«Både DNV og Deloitte er selskaper med ambisjoner, evne og størrelse til å sette i drift digitale løsninger som kan bygge tillit blant interessenter verden over. Vi er glade for å kunne fortsette vår reise sammen mot oppdagelse av nye metoder for å bidra til den pågående digitaliseringen av offshore og marine næringer, og til å skape mer åpenhet, tillit og effektivitet,» sier Martin Bryn, partner i Deloitte.

Om DNV GL – Business Assurance

DNV GL er et av verdens ledende sertifiseringsselskaper. Vi hjelper bedrifter til å øke sikkerheten for deres organisasjoner, produkter, medarbeidere, anlegg og forsyningskjeder gjennom sertifisering, verifisering, evaluering og opplæringstjenester. I samarbeid med våre kunder bidrar vi til bærekraftige bedrifter, og bygger tillit blant interessenter på tvers av næringer.

Om Deloitte Sustainability Services

I dagens businessmiljø, der organisasjonene har begynt å innse betydningen av å finne en balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige prioriteringer, er en godt planlagt bærekraftstrategi avgjørende for å lykkes på lang sikt. Deloittes globale team har nødvendig erfaring og fagkunnskap om ulike næringer til å bistå selskaper med effektiv, uansett hvor de opererer.

Nøkkelord

Kontakter

Mediekontakt: Cecilie Lone, cecilie.lone@dnvgl.com, +47 90581704

Kontaktpersoner for rapporten:

Sven Edgren, leder for Digital Transformation, DNV GL Business Assurance, +49 171 358 0752, sven.edgren@dnvgl.com

Thomas Krick: Direktør, leder for Deloitte Sustainability Services, +49 151 58071682, tkrick@deloitte.de

Anders Gjendemsjø: PhD, direktør, Deloitte Consulting, Direkte: +47 957 06 020, agjendemsjo@deloitte.no

Bilder

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

 

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

Öresundskraft og DNV GL forbedrer strømnettet med smart kabeldiagnostikk30.1.2020 14:08:47 CETPressemelding

70 prosent av strømbrudd er forårsaket av problemer i kabler på mellomspenningsnivå. DNV GLs teknologi for diagnose av kabler "Smart Cable Guard" overvåker og varsler om feil og svake punkter i kabler og lokaliserer disse med en feilmargin på +/-1 prosent. Slik gir den kontinuerlig sanntidsinformasjon om tilstanden til Örsundkrafts nettsystem og viktig innsikt om nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Svenske Öresundskraft er det første selskapet som tar i bruk denne smarte kabelvakt-teknologien i det svenske kraftnettet. – Teknologien er like anvendlig i Norge som i Sverige og er allerede i bruk av enkelte norske kraftselskaper, påpeker Christopher Wiig, Business Director for Digital Grid Operations i DNV GL. Les mer om saken (engelsk): https://www.dnvgl.com/news/oresundskraft-and-dnv-gl-enhance-reliability-in-the-swedish-power-grid-with-smart-cable-guard-165968 Kontaktpersoner: Anders Lindgren Communications Advisor, DNV GL Energy email: Anders.Lindgren2@dnvgl.com mobile: +47 901 32 

Olje- og gassektoren øker investeringer i det grønne skiftet – ny undersøkelse21.1.2020 00:01:00 CETPressemelding

• To tredjedeler (66%) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, dette er 10 prosentpoeng færre enn i 2019. • Nesten halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle bli på 50 USD fatet i gjennomsnitt over året i 2020. • 71 % forventer at investeringene i karbonfjerning vil øke eller holde seg uforandret. Her ser vi en kraftig økning fra 54 % i 2019 Næringens planer om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg over siste år. • Selskaper som investerer i effektivisering og karbonfjerning har også det mest optimistiske synet på det kommende året.

Presseinvitasjon: Statsministeren sammen med topplederne staker ut kursen for det grønne skiftet i norsk shipping25.11.2019 08:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer? Mandag 25. november. Kl 12.30 - 15.00. DNV GL, Veritas 1, Veritasveien 1, Høvik

Presseinvitasjon: Norske toppledere og statsministeren staker ut kursen for at Norge skal kunne vise vei19.11.2019 11:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom