Sex og Politikk

Bistandskutt er skammelig, usolidarisk og svekker Norges omdømme

Del

«De foreslåtte kuttene i bistandsbudsjettet er skammelige, usolidariske og svekker Norges omdømme globalt og kuttene vil få dramatiske konsekvenser for verdens fattigste,» skriver foreningen Sex og Politikk i sin høringsuttalelse til revidert statsbudsjett.

Foreningen Sex og Politikk gir som regel klare og tydelige høringsuttalelser, men høringsuttalelsen til årets reviderte statsbudsjett med adresse til statsminister Støre og bistandsminister Tvinnereim er skarpere enn ellers. (Foto: Regjeringen)
Foreningen Sex og Politikk gir som regel klare og tydelige høringsuttalelser, men høringsuttalelsen til årets reviderte statsbudsjett med adresse til statsminister Støre og bistandsminister Tvinnereim er skarpere enn ellers. (Foto: Regjeringen)

Norge er det eneste landet i Europa som tjener store penger på krigen i Ukraina. Det antydes at landets ekstra olje- og gassinntekter i år vil være 1.000 - 1.500 milliarder kroner. Det betyr at bistandskuttet på fire milliarder utgjør 30 - 40 øre for hver 100-lapp Norge tjener ekstra på krigen! Regjeringas kuttforslag på fire milliarder utgjør imidlertid mer enn ti kroner per 100-lapp i bistandsbudsjettet.

Sex og Politikk ble grunnlagt i 1969, og samarbeider og er høringsinstans for blant andre Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Norad, UNFPA og sine 140 søskenorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Uttalelsen til årets revidert statsbudsjett har et sjeldent tydelig budskap.

Sammenlignes med Trump-politikk

Norge har tidligere tatt globalt lederskap og ansvar når bistand til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har vært truet, både under Trumps Global Gag Rule (bistandspenger kan ikke brukes til abort) og Storbritannias store bistandskutt. Nå er det plutselig Norges bistandskutt som utgjør trusselen. Dette kan vi ikke være bekjent av som nasjon!

Visedirektøren for FNs utviklingsprogram Ulrika Modéer sammenlikner det norske kuttet med Trumps dramatiske kutt i bevilgningene til arbeidet for SRHR.

Også SV-politiker Kari Elisabeth Kaski omtalte regjeringens SRHR-kutt som «Norges Global Gag Rule-øyeblikk» under et frokostmøte i regi av bistandsorganisasjonene torsdag, der for øvrig ingen fra regjeringen dukket opp.

Den siste uken har foreningen Sex og Politikk svart på flere henvendelser fra sin globale føderasjon, International Planned Parenthood Federation (IPPF), og fra søskenorganaisasjoner og partnere i fra hele Europa og verden. Disse kan ikke tro det de hører, og er svært urolige for konsekvensene kuttene vil kunne ha for deres arbeid og målgrupper. De er overrasket over at Norge, et stabilt giverland, og et nordisk land med sterk historie på likestilling og SRHR, kutter i bistanden.

Krig og renter en dårlig unnskyldning

Sex og Politikk stiller seg uforstående til at Norge, et land som får store ekstrainntekter som følge av krigen i Ukraina, bruker krigen som unnskyldning for å kutte i bistand til noen av verdens aller fattigste og mest utsatte.

I tillegg stiller man seg til skeptisk til påstander om at kuttet vil være med å dempe en eventuell renteoppgang i Norge.

«Vi forstår at vår økonomi er opphetet og må kjøles ned. Men vi blir svar skyldig på spørsmålet: Hvordan kan sjekker sendt til FNs barnefond, UN Women eller andre FN-organisasjoner eller til organisasjoner i Malawi, Yemen eller Syria føre til press på økonomien og renteoppgang i Norge?» spør Sex og Politikk i høringsuttalelsen.

Kvinner og barn spesielt hardt rammet

SRHR kan være kontroversielt internasjonalt, og vi ser stadige eksempler på at konservative krefter truer og motsetter seg kvinners rettigheter. Norge er blant få land i verden uten betydelig motstand mot seksuelle rettigheter, noe som nettopp gjør det mulig for Norge å ta en global «champion»-rolle innenfor SRHR, og prioritere bistand til de mest kontroversielle seksuelle rettighetene.

Verden er på vei ut av en pandemi som har rammet kvinner og barn spesielt hardt, og likestillingen er satt tilbake. På verdensbasis har det vært en økning i kjønnsbasert vold, tenåringsgraviditeter, barneekteskap og skadelige skikker, og et økt press på tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester.

I tillegg til pandemi er verden rammet av krig, klimakrise og matkrise - forskning og erfaring viser at forekomsten av vold mot jenter og kvinner, seksuell og kjønnsbasert vold, og skadelige skikker øker drastisk under humanitære kriser. Samtidig reduseres og nedprioriteres tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester i slike kontekster, inkludert forebygging og respons på kjønnsbasert vold, som barneekteskap og kjønnslemlestelse.

Dette er med andre ord ikke tiden for å kutte i bistand til SRHR. Norge må snarere bidra til at sivilsamfunnet og lokalt forankrede grasrotorganisasjoner fortsatt kan opprettholde sine tilbud og sin rolle. I tillegg til å opprettholde finansiering til FN-organisasjonene, og ta aktiv rolle i det multilaterale samarbeidet.

Les hele høringsuttalelsen på denne lenken

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foreningen Sex og Politikk gir som regel klare og tydelige høringsuttalelser, men høringsuttalelsen til årets reviderte statsbudsjett med adresse til statsminister Støre og bistandsminister Tvinnereim er skarpere enn ellers. (Foto: Regjeringen)
Foreningen Sex og Politikk gir som regel klare og tydelige høringsuttalelser, men høringsuttalelsen til årets reviderte statsbudsjett med adresse til statsminister Støre og bistandsminister Tvinnereim er skarpere enn ellers. (Foto: Regjeringen)
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom