BIR

BIR inngår avtale med biogassanlegg på Jæren

Del

Bergen, 4.2. 2022. Fra 1. april 2022 blir matavfall fra husholdningskunder i BIR sendt til Grødaland biogassanlegg på Jæren.

IVAR IKS sitt  biogassanlegg på Grødaland, Jæren
IVAR IKS sitt biogassanlegg på Grødaland, Jæren

I løpet av 2022 vil alle husholdningskunder i BIR-kommunene få et tilbud om å levere sortert avfall I Bergen kommune er det nå plassert ut egne beholdere for matavfall ved 60 ulike returpunkt og fram mot sommeren vil de fleste ha fått tilbud om henting av dette avfallet på hjemmeadressene.

- Ved å sende matavfallet til behandling i et biogassanlegg blir energien utnyttet og verdifulle næringsstoffer ført tilbake i naturens kretsløp, sier BIRs konsernsjef Borghild Lekve. Miljømessig er det best om vi kaster minst mulig mat, men noe avfall vil det gjerne bli og vi ønsker da at flest mulig av kundene våre benytter seg av muligheten til å levere sortert matavfall.

- BIR ønsker et nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer på Vestlandet og vi ser frem til å få på plass et godt samarbeid med IVAR i Stavanger og deres biogassanlegg på Grødaland.

Avfallsressurser fra slam og matavfall blir benyttet til produksjon av biogass og gjødsel på Grødaland. IVAR jobber for størst mulig gjenvinning og gjenbruk av energi og ressurser, og produserer ca. 40 GWt til forbruk på nett. Mottak av matavfall fra BIR sine eierkommuner har potensial til å øke denne produksjonen med 8 GWt. 

-Jeg er veldig glad for at IVAR vant kontrakten med transport og behandling av matavfall fra BIRs husholdningskunder, sier Ingrid Nordbø, adm.dir. i IVAR.  – Avtalen er strategisk viktig for vår sirkulære satsing. Vi utnytter vår erfaring med behandling matavfall fra husholdninger i anlegget vårt på Grødaland.  Avtalen bidrar til en god, stabil biogassproduksjon på Jæren og totalt sett økt biogassproduksjon i Norge. Vi ser også frem til samarbeidet med BIR som er et stort og solid avfallselskap på Vestlandet.

Pris, miljø og kvalitet er vektlagt i tildelingen. 

- BIR vil i de neste årene anslagsvis samle inn rundt 7 000 tonn matavfall årlig, og jobber sammen med IHM om å etablere et biogassanlegg på Voss.  

 Mer info:

Om IVAR

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon.

I = Interkommunalt, V = Vann, A = Avløp, R = Renovasjon

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Vår visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille. IVAR er allerede med på å løse et viktig samfunnsoppdrag innen vannforsyning, avløpsrensing og renovasjonstjenester. Samtidig som vi løser dette oppdraget, skal vi kontinuerlig jobbe for å bli bedre til å utnytte de ressursene vi jobber med hver dag.

IVAR eies av 12 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på ca. 350.000.

Kontaktinfo:

Kontakter

Bilder

IVAR IKS sitt  biogassanlegg på Grødaland, Jæren
IVAR IKS sitt biogassanlegg på Grødaland, Jæren
Last ned bilde
Borghild Lekve, konsernsjef BIR
Borghild Lekve, konsernsjef BIR
Last ned bilde
Ingrid Nordbø, adm dir. IVAR
Ingrid Nordbø, adm dir. IVAR
Last ned bilde
Administrasjonsbygg Grødaland biogassanlegg
Administrasjonsbygg Grødaland biogassanlegg
Last ned bilde

Om BIR

BIR
BIR
Conrad Mohrs veg 15
5072 Bergen

55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 356 600 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene.

Følg pressemeldinger fra BIR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom