BIR

BIR flytter til grønt signalbygg i Bergen

Del
Torsdag 9. mars 2023 blir det offisiell åpning av BIRs nye administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42. Det blir en gledens dag å flytte inn i et nytt, tidsriktig og miljøvennlig bygg i Bergen sentrum.
BIRs administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42
BIRs administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42

Drøyt halvannet år etter grunnsteinsnedleggelsen - og etter sju års planlegging, ny reguleringsplan med endrede krav står det miljøsertifiserte bygget klart til bruk. 

- Mye planlegging og en solid arbeidsinnsats ligger bak dette særegne signalbygget, sier konsernsjef Borghild Lekve. - Bygningen har fått en helt unik utforming med tilpasninger i bygningskroppen slik at bygget er skreddersydd inn mot hovedinnfartsåren E39 og nærmest «holder magen inne». 

Signalbygg som leverer på høye miljømål

- Kontordelen blir Breeam Nor Excellent-sertifisert, og vi har vektlagt miljøvennlige løsninger med blant annet fjernkjøling med vann fra byfjorden, solceller, plantevegger og takhage med biehotell, sier Lekve. - Det er veldig godt tilrettelagt med gode arbeidsforhold for alle i BIR som skal ha sin arbeidsplass her. Jeg vil rette en stor takk til alle involverte parter som på en utmerket måte har bidratt til der vi er i dag. Dette er en merkedag for Vestlendingenes egen miljøbedrift, sier en fornøyd konsernsjef.

BIR vektlegger ombruk

Borghild Lekve var en av de første på plass i det nye hovedkontoret og har allerede fått testet det ut i en liten uke.

- Vi har gledet oss lenge til å flytte inn i nytt bygg, og det er velig kjekt for oss å komme oss på plass. Jeg er superstolt og imponert over den innsatsen som har vært lagt ned gjennom hele byggeperioden, og ikke minst den sluttspurten der alle brikkene skulle på plass! 

BIR har hatt hovedkontor i Conrad Mohrs veg på Minde i over 20 år og det har vært en omfattende rydde- og flyttejobb med nøye planlagt logistikk. 

Høy miljøstandard og bevisste valg er nøkkelord for selve bygget og innredningen. 

- Ombruk og gjenbruk er viktig for oss, sier Lekve. -  Vi har tatt med oss møbler og interiør fra det gamle kontoret og har i størst mulig grad unngått å kjøpe noe nytt.  Vi har benyttet oss av gode ombruksspesialister til å fornye og tilpasse dette slik at det passer i det nye bygget.

- Vi har fått et nytt og flott miljøvennlig bygg der vi skal ta vare på historien til BIR samtidig som vi fornyer oss og skaper gode produkter og tjenester til våre kunder og godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere, sier Lekve.

Visningssenter

På gateplan er det et visningssenter der alle interesserte kan bli bedre kjent med BIRs virksomhet, lære mer om kildesortering og få gode tips til mer ombruk og gjenbruk. Senteret vil romme ulike utstillinger gjennom året, og den første utstillingen tar for seg ombruk. BIR utvikler nye konsepter for ombruk og sirkularitet, der vi i samarbeid med kundene tar vare på verdiene i det vi allerede har. Målet er å sirkulere flere verdier tilbake til samfunnet. I visningssenteret kan du se eksempler på gjenstander som er levert til BIR. Det som er boss for noen kan være verdifulle ting for andre, og BIR ønsker i enda større grad å bidra som en formidler av ressurser

Bossnetterminal som utgangspunkt for plasseringen av bygget

De aller første rørene til bossnettet i Bergen ble montert i Vaskerelven i 2007 og leder til bossnetterminalen i Jekteviken. Bossnettrør for andre deler av sentrum leder til Nygårdstangen og bossnetterminalen måtte ligge i dette området for å ta imot boss gjennom rørnettet fra disse sentrumsområdene. Bossnedkastene der kundene skal kaste sitt avfall, blir etter planen montert i løpet av de neste månedene, og bossnetterminalen på Lungegårdskaien blir satt i drift høsten 2023. 

I den nye reguleringsplanen for området, var bonetterminalen først skissert inn under E39. Men store dimensjoner i det avfallstekniske anlegget resulterte i en byggehøyde som ikke var forenelig med krav fra veimyndighetene. BIR fikk så tilbud om å kjøpe tomten ved siden av E39. Denne tomten var regulert til høyde på kote +30, og ga dermed rom for et bygg med «bonusetasjer» på toppen, der det nå er fire kontoretasjer. Bygget representerer nå en komplett bossnett-infrastruktur med egne luker til avfallsjakter tilknyttet bossnettet inne i hver kontoretasje og med nedkastpunkt på plassen utenfor.

- Det har vært både utfordrende og gøy å jobbe med dette prosjektet og vi er veldig klare nå for å ta bygget i bruk, sier prosjektleder i BIR, Camilla Tangenes, som har vært prosjektleder gjennom hele perioden. - Tomten er ikke større enn 856 kvadratmeter og av dette har vi bebygd 790, med et bruttoareal i bygget på totalt 4838 kvadratmeter. Det er mye interessant å trekke frem om bygget: - For eksempel at bygget er forankret til grunnfjellet med til sammen 74 stålkjernepeler med en gjennomsnittslengde på 22,5 meter. Den lengste måler 29,8 meter. Når bygget rager 27,5 meter over bakken, er det omtrent like høyt over som under bakken! Og med en samlet pelelengde på nesten to kilometer, nærmere bestemt 1820 meter, står vi trygt.

Fundamenteringsarbeidet sammen med etablering av en støttekonstruksjon i grunnen for en åpen kanal som i fremtiden skal passere bygget, var et tidkrevende arbeid. Det tok oss om lag åtte måneder før vi begynte å reise selve bygningskroppen. I det videre arbeidet innebar nærheten til E39 og utrykningsveien fra brannstasjon stort fokus på sikre arbeidsprosesser.

Fasade av tre, vegger med planter og beplantet takterrasse, er ment å være et motstykke opp mot veianlegget i området, mens plantene også har et luftrensende bidrag. I veggene er det til sammen om lag 12 000 planter og på takterrassen er det om lag 1 000 planter.
I planteveggene er det markjordbær, vi gleder oss til jordbærsesongen!

Fakta:

  • Anleggsarbeidene startet 4. januar 2021
  • Grunnsteinen ble lagt ned 30. juni 2021
  • Overtakelse av bygg 30. januar 2023
  • Innflytting 6. mars 2023
  • Offisiell åpning 9. mars 2023
  • Kostnader: Totalbudsjett bygg 183,6 mnok – levert på kost og tid
  • Entreprenør: Veidekke AS
  • Arkitekt: Norconsult AS
  • Rådgiver: Norconsult AS
  • Bossnett – terminal og første del av bossnettet settes i drift høsten 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BIRs administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42
BIRs administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42
Last ned bilde
Konsernsjef Borghild Lekve er strålende fornøyd med det nye hovedkontoret til BIR.
Konsernsjef Borghild Lekve er strålende fornøyd med det nye hovedkontoret til BIR.
Last ned bilde
Camilla Tangenes, prosjektleder BIR for Lungegårdskaien 42
Camilla Tangenes, prosjektleder BIR for Lungegårdskaien 42
Last ned bilde
BIRs nye administrasjonsbygg og bossnetterminal er like høyt over bakken som det strekker seg ned i grunnen!
BIRs nye administrasjonsbygg og bossnetterminal er like høyt over bakken som det strekker seg ned i grunnen!
Last ned bilde
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Last ned bilde
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Last ned bilde
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Skreddersydd bygning for BIRs formål og til å passe inn til E39.
Last ned bilde

Om BIR

BIR
BIR
Lungegårdskaien 42
5015 Bergen

55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til 365 000 innbyggere i syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Vaksdal. 

Følg pressemeldinger fra BIR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom