Naturviterne

Bionova er en viktig og riktig satsing på nye næringer utenfor oljesektoren

Del

Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn.

Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

I budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og Sv mandag kveld ble det klart at det skal opprettes et Bionova for å «sikre utviklingen av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi».

 - Opprettelsen av Bionova er en gledelig nyhet for alle som er bekymret for at omstillingen til en fornybarøkonomi går for sakte. Naturviterne har jobbet lenge for å få på plass et Bionova og vi er fornøyde med at våre forslag har blitt hørt, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

 Skal Norge lykkes med å øke eksporten og konkurrere internasjonalt, slik Hurdalsplattformen har ambisjoner om, må vi satse bredt på innovasjon og utvikling i nye næringer. Norge har høyt utdannede og kompetent arbeidskraft, og det må vi utnytte.

 - Vi forventer at finansiering av Bionova vil måtte øke, så fort mandatet og innretningen er kommet på plass. Vi risikerer at store muligheter innen bioøkonomien går tapt om vi ikke tør investere bredt og langsiktig. 30 millioner er en god start, men skal Norge hevde seg internasjonalt må det investeres mer i forskning og utvikling av nye grønne verdikjeder, utdyper Wedege.

 Opprettelsen av et Bionova er viktig steg på veien mot omstillingen fra en fossiløkonomi til en fornybarøkonomi. Etableringen av et kompetansemiljø med mandat til å tenke langsiktig og helhetlig vil være viktig for å økt verdiskaping innen bioøkonomi. I dag er virkemidlene og tiltakene spredt mellom en rekke ulike aktører og budsjettposter.

 - Det er på høy tid at vi øker innsatsen i de sektorene som ikke er direkte tilknyttet olje- og gassindustrien. Klima- og naturkrisa må løses samtidig. Bioøkonomi og sirkulærøkonomi må ikke bli moteord uten innhold, det trengs konkrete forslag og finansering for omstilling av økonomien. Det at regjeringen ønsker å stimulere til mer aktivt næringsutvikling er positivt, sier Morten Wedege.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Last ned bilde
Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til et fornybarsamfunn, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Last ned bilde

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom