NIVA

Biologisk risiko ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks

Del

Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. En omfattende gjennomgang av hendelsesrapporter og innspill fra oppdrettsaktører peker på en del mulige årsaker.

Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. (Illustrasjonsbilde: Vegar Johnsen)
Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. (Illustrasjonsbilde: Vegar Johnsen)

– Vi har funnet en rekke mulige årsaker. Noe av det som er av betydning, er kvalitet på vannet som tas om bord i brønnbåten, høy fiskebiomasse/tetthet, utstyr i brønnbåten som avgir metaller eller påvirker vannet i ugunstig retning, lav eller ingen vannutskifting og gjenbruk av behandlingsvann, transport- og behandlingslengde, mangelfulle rutiner/kontroll/overvåking, eller en kombinasjon av disse, sier seniorforsker Ole-Kristian Hess-Erga i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Flere av disse utfordringene finnes også i andre lukkede og semilukkede oppdrettssystem. Kunnskapsoverføring fra studier tilknyttet bruk av brønnbåt er derfor viktig for å redusere biologisk risiko også i slike systemer.

FHF-finansierte prosjekter

For å bidra med kunnskap om tematikken har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) finansiert to prosjekter: BRØK og NYBRØK. Det førstnevnte ledes av Akvaplan-niva, med NIVA og Aqua Kompetanse som FoU-partnere. NYBRØK ledes av NIVA, og her er Akvaplan-niva, Aqua Kompetanse, UiB, Patogen, NUI, Seafarming Systems og Ilab FoU-partnere.

– Hovedmålet med BRØK-prosjektet er å samle inn og systematisere kunnskap fra forskningspublikasjoner og erfaringsutveksling med oppdrettere om vannmiljø og andre forhold knyttet til bruk av brønnbåt, sier prosjektleder for BRØK ved Akvaplan-niva, Thor Magne Jonassen.

På bakgrunn av kunnskap og erfaringer som sammenstilles i prosjektet, skal det utvikles et digitalt oppslagsverk med eksempler på hvordan uønskede situasjoner oppstår og anbefalinger om beste praksis for å unngå disse.

Vil bidra til reduksjon av biologisk risiko

Hovedmålet med NYBRØK-prosjektet er økt kunnskap om dødelighet i forbindelse med bruk av brønnbåt, for deretter å utvikle tiltak som kan bidra til reduksjon av biologisk risiko ved bruk av brønnbåt.

– Prosjektet skal blant annet oppsummere de mest relevante dødelighetshendelser under transport og behandling. I tillegg skal vi designe både feltstudier og målrettede forskningsforsøk. Med tanke på sistnevnte, er forsøk tilknyttet metallgiftighet og gassmetning noe av det viktigste som skal gjennomføres. Forsøkene blir utgangspunkt for feltundersøkelser av de samme faktorene, sier Hess-Erga i NIVA.

For begge prosjektene er det opprettet referansegrupper i regi av FHF. Disse gruppene skal bidra til at prosjektene har fokus på næringsrelevante problemstillinger, og at de har en hensiktsmessig design. Dette fokuset ivaretas også ved at næringsaktører er prosjektpartnere. Næringspartnerne i prosjektene er Sølvtrans, Frøy, Rostein, Mowi, Lerøy Seafood Group, Salmonor, SalMar, Grieg Seafood, Ovum og Salmon Evolution.

Kontakter

Bilder

Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. (Illustrasjonsbilde: Vegar Johnsen)
Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. (Illustrasjonsbilde: Vegar Johnsen)
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom