Bane NOR Eiendom

Bevarer Bautaparken og sørger for sikt fra sentrum til elva

Del

Årnes Brygge AS vil bevare Bautaparken og legge til rette for aktivitet, lek og rekreasjon i friområdene langs Glomma De nye boligene på Årnes Brygge skal bidra til klimavennlig fortetting og utvikling ved Årnes togstasjon.

Sett fra Glomma, basert på foreløpige planer. Illustrasjon: 3D Estate/4B Arkitektur/Bar Brakke
Sett fra Glomma, basert på foreløpige planer. Illustrasjon: 3D Estate/4B Arkitektur/Bar Brakke

19. april skal formannskapet i Nes kommune orienteres om planene for prosjektet, som er eid av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom.

Planene innebærer attraktive boliger med utsikt til Glomma, gode lekeplasser og uteområder som kan benyttes av alle. Forslaget er å bygge tre trapesformede boligblokker, der alle leilighetene får utsikt til Glomma og de naturskjønne friområdene.

– Dette skal bli et fint og hyggelig nabolag med fokus på at uteområdene mot Glomma skal bidra til mer aktivitet og bruk. Det er lagt inn godt med plass mellom byggene som skal sørge for åpenhet og sikt fra sentrum til elva, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo.

Årnes Brygge ligger rett ved togstasjonen. Området er derfor definert som knutepunkt av både staten og kommunen, og er derfor prioritert for utbygging og fortetting. Det er bra for klima og miljøet fordi det bidrar til at flere velger å reise kollektivt med toget og lar bilen stå. En fortetting i sentrum av byer og bygder innebærer også at flere går og sykler på handleturer eller til andre sentrumsnære gjøremål. Samtidig blir det færre utbygginger i randsonen av tettstedene, noe som ofte går utover natur og dyrka mark, og fører til mer bilkjøring.

Planforslaget viser at de tre byggene får seks etasjer, slik at flest mulig kan bo i området, noe som er i tråd med tankene om klimavennlig fortetting. Det er ikke planlagt restauranter eller butikker som del av Årnes brygge.

– Her har vi lyttet til det lokale næringslivet som ønsker at bebyggelsen og de kommende beboerne heller skal styrke dagens handelssentrum, sier Formo.

Det blir ingen forandring på Bautaparken og tilhørende trær og vegetasjon. Prosjektet vil imidlertid foreslå en stor lekeplass på arealet som i dag er asfaltert, og bygge en ny gang- og sykkelvei som gir en enkel og trafikksikker atkomst til turområdene langs elva. Dette kobler sammen den etablerte elvestien fra Glomma terrasse i syd med Årnes Brygge og videre nordover forbi Hennisand.

Lekeapparater og sitteplasser lages av tre for å gli pent inn i områdets vegetasjon. Mellom byggene er det planlagt mindre lekeplasser og grønn, frodig vegetasjon med sittebenker og felles uteplasser.

Prosjektet har hensyntatt arealer for kommunens ønske om en fremtidig etablering av skatepark, badebrygger, sanitæranlegg, Amfi på Årnes Brygge. I tillegg er det avklart god plass til en mulig ny sideplattform vest for jernbanen.

Reguleringsplanen skal nå til førstegangsbehandling i formannskapet. Når den blir lagt ut på høring tilbyr Årnes Brygge å arrangere folkemøte for å informere bredt om planene, dersom kommunen ønsker det.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sett fra Glomma, basert på foreløpige planer. Illustrasjon: 3D Estate/4B Arkitektur/Bar Brakke
Sett fra Glomma, basert på foreløpige planer. Illustrasjon: 3D Estate/4B Arkitektur/Bar Brakke
Last ned bilde
Prosjektet sett fra rundkjøringen sør, basert på foreløpige planer.
Prosjektet sett fra rundkjøringen sør, basert på foreløpige planer.
Last ned bilde
Prosjektet sett fra busstorget, basert på foreløpige planer.
Prosjektet sett fra busstorget, basert på foreløpige planer.
Last ned bilde
Prosjektet sett fra vestsiden av Glomma, basert på foreløpige planer.
Prosjektet sett fra vestsiden av Glomma, basert på foreløpige planer.
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

FAKTA – Om prosjektet og eierne

Årnes Brygge AS er eiet av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom, hvor hver av partene eier femti prosent hver. Formålet er å utvikle boliger i området mellom Glomma og Årnes stasjon.

Bane NOR Eiendom er grunneier og ansvarlig for utviklingen av knutepunktet ved stasjonen. Glomma Boligpark er både eiendomsutvikler og entreprenør, og bidrar med verdifull erfaring og lokalkunnskap. Gjennom selskapet Årnes Brygge ønsker partene å få til en god og effektiv utvikling av prosjektet.

Glomma Boligpark 1 AS er eid 100 % av Marbre Eiendom AS. Marbre er en eiendomsutvikler og et entreprenørselskap lokalisert på Årnes. Glomma Boligpark har god erfaring som utbygger på Årnes.

Bane NOR Eiendom AS eier, utvikler og forvalter eiendommer over store deler av landet, hovedsakelig på og ved stasjoner i byer og tettsteder. Selskapet er eid av Bane NOR SF, og har som oppgave å forvalte og utvikle attraktive knutepunkt ved stasjonene, slik at tog blir et mer attraktivt reisemiddel.

 

For ytterligere informasjon:

Prosjektsjef Birgitte M. Formo, Bane NOR Eiendom: birgitte.marie.formo@banenor.no, 484 00 448.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom