Helse Vest RHF

Beslutningsforum sier ja til utvidet bruk av Lenalidomid

Del

Etter at patentet på Lenalidomid går ut 1. mars 22, reduseres prisen på legemiddelet med godt over 90 prosent. Dermed kan Beslutningsforum si ja til å innføre Lenalidomid som medisin til flere pasienter med noen typer blodkreftsykdommer.

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

– Beslutningsforum er glade for endelig å kunne si ja til utvidet bruk av Lenalidomid, slik at medisinen kommer pasienter i Norge til gode, sier leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Patentet på Lenalidomid går ut 1. mars 2022. Kostnadene for Revlimidbehandling som vedlikeholdsbehandling har vært omkring 700 000 kroner per år. Over 90 prosent rabatt vil si en betydelig nedgang og utgjøre store beløp. Disse ressursene kan nå brukes på annen pasientbehandling.

Jobber for raske beslutninger

– Disse sakene er et godt eksempel på at aktørene i systemet tar initiativ og arbeider aktivt for å gi pasienter tilgang til legemiddelbehandling. Her har innkjøpssystemet sørget for rask utnyttelse av generiske priser etter patentutløp. Aktørene har tatt dette videre i Nye metoder, slik at sakene kan komme raskt til beslutning, fortsetter Bryne.

Lenalidomid inngår også i flere kombinasjonsregimer. Det er flere saker der det er grunn til å revurdere tidligere beslutninger på grunn av den betydelig prisreduksjonen – og disse jobbes det med.

Mange millioner kroner til mer pasientbehandling

Helseforetakene vil kunne spare rundt 350 millioner kroner på dette, som kan brukes på annen pasientbehandling.

– Det er selvsagt gledelig og viktig. Gjennom denne besparelsen får vi et handlingsrom til å innføre nye legemidler som kommer på markedet og tilby mer pasientbehandling, avslutter Bryne.

FAKTABOKS

  • Beslutningsforum sier ja til å innføre Lenalidomid som medisin til flere pasienter med noen typer blodkreftsykdommer.
  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, effekt av behandlingen og ressursbruk/pris.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Se hele protokollen fra Beslutningsforum mandag 13.12.21 på www.nyemetoder.no. Der kan du se detaljene om behandling med Lenalidomid fra 1. mars 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Fakta om Beslutningsforum

  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris.
  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. 
  • Den økonomiske rammen er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom