Helse Vest RHF

Beslutningsforum: Gjør legemiddel tilgjengelig med en ny prismodell

Del

Beslutningsforum for nye metoder har i dag sagt ja til å innføre Entrektinib (Rozlytrek) midlertidig til to grupper: pasienter med en tumoragnostisk indikasjon og pasienter med ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer.

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

– Vi er glade for at det er forhandlet fram en avtale som gjør det mulig å tilby denne behandlingen i Norge, sier leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

For å kunne gjøre legemiddelet tilgjengelig i Norge, brukte Beslutningsforum en ny prismodell. I denne avtalen starter legemiddelet på et redusert nivå og kan deretter følge den dokumenterte effekten. Entrektinib kan derfor innføres midlertidig til en redusert pris fram til en revurdering med eventuell ny dokumentasjon fra legemiddelselskapet.

Ønsket å se på nye måter for å gjøre legemiddel tilgjengelig

Kostnadseffektiviteten for entrektinib til den ene gruppen - personer med nevrotrofisk tyrosin reseptor kinase (NTRK) fusjonspositive svulster - er ikke kjent.

- Vi har derfor ønsket å se på nye måter å gjøre dette legemiddelet tilgjengelig på. Samtidig sørger vi for at innføringen ikke går utover andre pasientgrupper som kunne hatt større nytte av de samme ressursene, fortsetter Bryne.

Den reduserte prisen er på et nivå som vurderes å gi en akseptabel risikodeling mellom staten og industrien i påvente av dokumentasjon, selv om kostnadseffektiviteten ikke er kjent.

Pris henger sammen dokumentert effekt

Beslutningsforum vil fatte en ordinær beslutning på et senere tidspunkt. Prisen vurderes da på nytt, og kan endres dersom ny dokumentasjon tilsier det.

- Vi ser at denne type avtaler kan være en løsning i enkelte saker. I tilfeller med stor usikkerhet rundt relativ effekt og langtidseffekter, kan en løsning være at prisen henger sammen med den 

dokumenterte effekten av legemiddelet. Dette kan ses på som et samarbeid der helseforetakene gjør legemiddelet tilgjengelig i en begrenset periode, mens leverandøren kommer tilbake med mer dokumentasjon, avslutter Bryne

Fakta om Entrektinib i Beslutningsforum

  • Beslutningsforum sier ja til å innføre Entrektinib (Rozlytrek) til to pasientgrupper midlertidig.
  • Det gjelder to pasientgrupper - pasienter med en tumoragnostisk indikasjon og til pasienter med ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer.
  • En tumoragnostisk indikasjon innebærer at et legemiddel kan benyttes dersom en bestemt genfeil finnes i kreftsvulsten, uavhengig av hvor kreften har oppstått. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Beslutningsforum

  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris.
  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre.
  • Den økonomiske rammen er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom