Bane NOR

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Del

Nygårdstangen godsterminal står foran en nødvendig ombygging. Det kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler til og fra Bergen sentrum.

– Ved å fornye Nygårdstangen sikrer vi våre godskunder mer kapasitet og effektivitet i årene som kommer. Ombygging av godsterminalen vil styrke jernbanens konkurransekraft foran veitransport. Det er i tråd med den nasjonale målsettingen om «mer gods på bane», sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.

Bane NOR har nylig avviklet godsterminalen på Minde. Bygging av Bybanen til Fyllingsdalen er årsaken til det. I tillegg får Bybanen verdifulle arealer på Nygårdstangen. Dermed må mer gods håndteres på mindre areal. Jernbanedirektoratet har allerede gitt Bane NOR i oppdrag å bygge om godsterminalen.

– Behovet for ombygging har vært der lenge. Nå griper vi muligheten og sørger for at godsaktørene får en effektiv terminal som kan håndtere veksten i jernbanegods frem til 2035. Dette er i tråd med Jernbanedirektoratets bestilling, sier Oskar Stenstrøm.

Må rive terminalbygg

For å få nødvendig plass til både lengre jernbanespor, lastegater og depoter, må terminalbyggene på Nygårdstangen rives. På kort sikt innebærer det ulemper for to av godstransportørene som i dag leier lokalene av Bane NOR.

– Vi har forståelse for den ulempen som to av kundene våre vil få. Vi har hatt møter med dem og vil bistå dem i jakten på nye lokaler. Å rive byggene er nødvendig for å kunne ta imot og sende mer jernbanegods, og det er jo en fordel både for de to aktørene og de andre som konkurrerer om godstransporten, sier Oskar Stenstrøm.

En mer effektiv terminal betyr kortere ventetid og mindre tomgangskjøring inne på terminalen. Det kan gi lavere fraktkostnader for eksisterende og nye aktører.

Slutt på lastebilgods til Nygårdstangen

I dag ankommer gods til Nygårdstangen også med lastebil. Dette blir det slutt på etter ombyggingen. Dermed blir det betydelig mindre tungtransport inn og ut av Bergen sentrum. Etter Bane NORs beregninger kan det være snakk om 400 færre biler i døgnet.

Kapasiteten på godsterminalen Nygårdstangen er brukt opp. Håndtering av nye biler som fraktes på skinner fra Drammen ble flyttet til Nygårdstangen fra nedlagte Mindemyren i oktober 2019. Samtidig forventer Jernbanedirektoratet at Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og en årlig vekst i godsvolumet til og fra Bergen på 2,4 prosent. Det tilsvarer 50 prosent mer gods i 2035 i forhold til dagens volum.

Nøkkelord

Kontakter

Oskar Stenstrøm
Tlf 907 09 081
Godsdirektør i Bane NOR

Bilder

Last ned bilde
Nygårdstangen godsterminal i Bergen. Foto: Bane NOR
Nygårdstangen godsterminal i Bergen. Foto: Bane NOR
Last ned bilde
Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom