Politihøgskolen

Beredskap i hverdagen

Del

Beredskap i hverdagen, hvordan står det egentlig til? Årets utgave av Nasjonal beredskapskonferanse ser på temaet fra flere vinkler. Konferansen har fortsatt plass til deltagere, og er åpen for media.

HVERDAG OG KRISE: Politiet og beredskapsetatene øver. Men hvordan står det til i hverdagen?. Foto: Politiet
HVERDAG OG KRISE: Politiet og beredskapsetatene øver. Men hvordan står det til i hverdagen?. Foto: Politiet

Hovedtemaet på årets konferanse tar utgangspunkt i hverdagen. Den tunge og spisse beredskapen er bygget opp de siste årene, men hvordan står det til ellers? Er systemer og aktører rustet for å fange opp og håndtere kritiske situasjoner, som med stor sannsynlighet ofte treffer i en normalsituasjon, altså hverdagen. 

Konferansen arrangeres av Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Innlandet. Tid og sted: Terningen Arena på Elverum 20. og 21. april (lunsj til lunsj).

Noen av overskriftene på konferansen er følgende:

  • Hvordan har nærpolitireformen påvirket beredskapen i Norge?
  • Radikalisering og ekstremisme
  • Cyber, samhandling og beredskap – hvordan beskytter vi oss i stat og kommune?
  • Psykologisk krigføring og infrastruktur
  • Felles forståelse og varsling
  • Maritim sikkerhet og beredskap

Programmet for konferansen er lagt ut. Det vil være i fortsatt utvikling i tiden fremover. Men hovedposter og de fleste innledere er på plass.

Målgrupper for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, helsesektoren og brann og redning. Men også kommunal og regional administrasjon, statsforvaltningen, industri og næringsliv og frivillige organisasjoner har ansvar og oppgaver inne beredskap. Dessuten er konferansen aktuell for studenter/fagpersoner innen beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. 

Media er velkommen til å følge konferansen, hele programmet eller utvalgte deler. For å kunne legge best mulig til rette er det fint om media kan melde seg på. Ta kontakt med Marte Tøndel, Høgskolen i Innlandet: marte.tondel@inn.no

Eventuelle spørsmål om program og innhold kan også rettes til Politihøgskolen: presse@phs.no 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

HVERDAG OG KRISE: Politiet og beredskapsetatene øver. Men hvordan står det til i hverdagen?. Foto: Politiet
HVERDAG OG KRISE: Politiet og beredskapsetatene øver. Men hvordan står det til i hverdagen?. Foto: Politiet
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom