Naturviterne

Ber Høyres landsmøte om å satse kraftfullt på bioøkonomien

Del

— Norge trenger å skape nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Høyre må utnytte mulighetene i bioøkonomien bedre enn utkastet til nytt partiprogram legger opp til, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.
Høyre må utnytte mulighetene i bioøkonomien bedre enn utkastet til nytt partiprogram legger opp til, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

— Vi kan ikke lenger bare snakke om potensialet i bioøkonomien, nå må vi handle. Høyre har hatt minst en statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet de siste åtte årene, men jeg ser fortsatt ikke konturene av noen målrettede eksportaktiviteter, sier Wedege.

Wedege peker på at Solberg-regjeringen la frem en god bioøkonomistrategi i 2016, men sier denne ikke er fulgt godt nok opp i ettertid. Både regjeringens strategi og OECD slår fast at bioøkonomien har et betydelig vekstpotensial, men dette potensialet er fortsatt langt unna å bli realisert.

Naturviterne savner et eksportprogram for bionæringene som kan støtte bedrifter som ønsker å markedsføre og selge norsk grønn teknologi, kompetanse og produkter. De fleste bedriftene i bionæringene er små og mellomstore, og da er terskelen for å gå inn i nye land høy. Naturviterne etterlyser også et strategisk forskningsprogram med fokus på verdiskapningsmuligheter innen bioøkonomi, grønn landbruks- og sjømatteknologi og livsvitenskap.

— Norge har fantastiske avls- og genetikkmiljøer, høy dyrevelferd og lav antibiotikabruk. Dette må vi kunne utnytte bedre. Også innen skog og trevirke er mulighetene gode. På den ene siden binder skogen halvparten av Norges årlige CO2-utslipp, samtidig kan verdiskapingen økes betydelig. En fersk rapport fra NMBU peker på at omsetningen fra skog- og trenæringen kan økes fra dagens 40 milliarder kroner til 180 milliarder de neste tiårene sier Wedege.

Wedege viser til at resolusjonsforslaget «Tid for skog» som er sendt inn fra Innlandet Høyre har flere gode eksempler på tiltak som Høyre nå bør gå inn for:

Lenke til resolusjonsforslag på side 29

  • Bruke nye statlige virkemidler for å etablere ny skogindustri og mer foredling av skog i Norge, herunder å gå mer aktivt inn med stimuleringskapital i tidlig fase i utviklingen av bedrifter.
  • Bruke de statlige investeringsselskapene Nysnø og Investinor sine investeringer i norsk skogindustri  
  • Øke forskningen på nye anvendelser av skogsråstoff, nye produkter av skog og klimagevinsten ved skogbruk.

— Det er gledelig å se at Høyre i Innlandet vil styrke skognæringen men det er viktig at dette skjer på en måte som tar vare på naturen, samtidig som vi skaper verdier fra den. Klima- og naturkrisen henger uløselig sammen, og skal man øke avvirkningen av skogen må dette skje uten at det fører til ytterligere tap av naturmangfold. Det mener Naturviterne kan være mulig, dersom man benytter den kunnskapen og kompetansen som finnes i Norge på dette området, sier Wedege

Fakta

  • De biobaserte næringene sysselsetter over 140 000 mennesker og har en årlig verdiskaping på over 100 milliarder kroner.
  • OECD mener bioøkonomien vil vokse raskt de neste årene – drevet blant annet av behovet for mer klimavennlig energi, bærekraftig matproduksjon og nye muligheter innen medisin og helse.
  • Norge har store biobaserte naturressurser, og ledende akademiske kompetansemiljøer.

Kontakter

Bilder

Høyre må utnytte mulighetene i bioøkonomien bedre enn utkastet til nytt partiprogram legger opp til, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.
Høyre må utnytte mulighetene i bioøkonomien bedre enn utkastet til nytt partiprogram legger opp til, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.
Last ned bilde

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom