Statens vegvesen

Ber bransjen om råd for å bygge ny E6 gjennom Sørfold så optimalt som mulig

Del

Statens vegvesen inviterer bransjen til å bidra med gode løsninger for å bygge storprosjektet E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland så raskt og effektivt som mulig.

E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.
E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.

Prosjektet E6 Sørfold har en kostnad på ca. 9, 4 milliarder kroner og Samferdsels-departementet har besluttet at det skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør. I praksis betyr tidlig involvering at entreprenørene kan foreslå andre løsninger for bygging, trasevalg og materialvalg enn det som til nå er planlagt, der dette gir kortere byggetid, bedre økonomi eller bedre samfunnsnytte.

På grunn av koronapandemien presenteres prosjektet i en video som nettopp er gjort tilgjengelig for bransjen. Det legges også opp til dialogmøter med en og en entreprenør den nærmeste tiden. Se videopresentasjonen her:

– Vi håper videoen vil friste store seriøse aktører med kompetanse til å utvikle og gjennomføre et så utfordrende og spennende prosjekt sammen med oss. For dem er det bare å ta kontakt, sier prosjektleder, Knut Sjursheim.

Prosjektet er tredelt

Parsell 1, Megården-Sommerset vurderes bygget med mulighet for optimalisering gjennom tidlig involvering. På denne strekningen vurderes det alternativ trase med en kort og en lengre tunell via Nordfjorden som vil gjøre vegen nesten fem kilometer kortere enn alternativet som ligger i dagens reguleringsplan.

Parsell 2, Brua over Leirfjorden vil bli bygget etter vedtatt reguleringsplan. Her åpnes det ikke for tidlig involvering eller endringer av planløsning.

Parsell 3, Tverrdalen-Mørsvikbotn vurderes bygget med mulighet for optimalisering av løsninger gjennom tidlig involvering. (Se vedlagte kart)

Kan kreve ny reguleringsplan

Det er Stortinget som tar endelig beslutning om kontraktsform og gjennomføringsmodell. Velges tidlig involvering kan de beste løsningene komme utenfor vedtatt reguleringsplan.

Vegvesenet har god erfaring med tidlig involvering etter suksessprosjektet E6 Helgeland. For å holde fremdriften i prosjektet har Statens vegvesen derfor allerede startet et nytt planarbeid på strekningen.

Fjerner flaskehals

Ny veg vil fjerne en av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland. Dagens veg har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller myndighetskrav til sikkerhet. Vegen har mange bratte stigninger, den er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når vegen må stenges.  

Ved å bygge store deler av den nye vegen i ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskapsveg. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet. 

Prosjektets hovedmål er å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen og særlig i tunnelene. Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet vinterstid. Redusere omkjøringstiden fra mer enn 11 timer til under to timer. Samt redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med inntil 25 minutter 

Byggetiden anslås til mellom 4 - 6 år.  Ny vei kan stå ferdig og tas i bruk innen 2028 forutsatt at Stortinget vedtar utbyggingen innen utgangen av 2021. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.
E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.
Last ned bilde
E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.
E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom