Naturviterne

Ber Arbeiderpartiet støtte BIONOVA - naturens Enova

Del

— Jeg oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte om å støtte etableringen av BIONOVA, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Ber Arbeiderpartiet støtte BIONOVA. Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
Ber Arbeiderpartiet støtte BIONOVA. Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne

Norge bør snarest opprette et statlig virkemiddel som kan støtte utviklingsprosjekter innen naturmangfold og bioøkonomi, er oppfordringen fra Naturviterne. Vi må ta vare på naturen, og vi skal vi leve av den. Dette er en vanskelig balansegang som krever målrettet satsing.

— Skal vi møte de utfordringene som skisseres i FNs naturpanels siste rapport, trenger vi en kraftsatsing på utviklingsprosjekter innen bioøkonomi, fornybare biologiske ressurser og bearbeiding til blant annet mat, fôr, ingredienser, farmasøytiske produkter og bioenergi, sier Wedege.

Han viser til at Enova årlig støtter 20.000 prosjekter med over fem milliarder kroner på klimafeltet. Dette reduserer utslippene av klimagasser, men skaper også store muligheter for norsk næringsliv gjennom å utvikle nye bærekraftige løsninger for et globalt marked. Bionova bør få samme rolle på naturfeltet.

Senterpartiet går inn for å opprette Bionova som et fond på 10 milliarder kroner for klimaomstilling i landbruket.

Naturviterne mener Bionova må få et bredere mandat enn dette.

Bionova bør:

  • Støtte prosjekter innen sjømat, landbruk og skogbruk.
  • Fremme forsknings- og utviklingssamarbeid på tvers av næringer for å øke bruken av biologiske ressurser.
  • Utvikle verdikjeder for økt bruk av biologiske ressurser og økt foredlingsgrad.
  • Bidra til mer sirkulær ressursbruk.

— Dersom det blir regjeringsskifte til høsten vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne etablere Bionova raskt. Norge har alle muligheter for å bruke biologiske ressurser til å redusere klimautslipp og skape bærekraftig ressursbruk. Vekst i bioøkonomien vil føre til økt verdiskaping i viktige næringer, mer eksport og mange nye kompetansearbeidsplasser, sier Wedege.

Dagens regjering skal ha ros for å ha satt bioøkonomiens muligheter på dagsorden gjennom bioøkonomistrategien, men satsingen er ikke kraftfull nok. Nå er virkemidlene spredt på en rekke aktører som Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Investinor. I kommende stortingsperiode må det kraftssamles. Da er Bionova det beste grepet.  

Fakta

  • De biobaserte næringene sysselsetter over 140 000 mennesker og har en årlig verdiskaping på over 100 milliarder kroner.
  • OECD mener bioøkonomien vil vokse raskt de neste årene – drevet blant annet av behovet for mer klimavennlig energi, bærekraftig matproduksjon og nye muligheter innen medisin og helse.
  • Norge har store biobaserte naturressurser, og ledende akademiske kompetansemiljøer.

Nøkkelord

Kontakter

Morten WedegeForbundsleder Naturviterne

Tel:958 29 491

Bilder

Ber Arbeiderpartiet støtte BIONOVA. Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
Ber Arbeiderpartiet støtte BIONOVA. Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Fremtidstømmer på hogstfeltet? Foto: Torbjørn Hundere / Naturviterne
Illustrasjonsfoto: Fremtidstømmer på hogstfeltet? Foto: Torbjørn Hundere / Naturviterne
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Havbruk ved Mølnarodden i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere / Naturviterne
Illustrasjonsfoto: Havbruk ved Mølnarodden i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere / Naturviterne
Last ned bilde

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom