KS

Bemanningsbehovet må dempes

Del
– Helsepersonell må brukes best mulig for å gi gode helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, og vi trenger tiltak som demper bemanningsbehovet, ikke øker det, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.
- Det er ikke mulig å bemanne seg ut av disse utfordringene. Bedre organisering av tjenestene, teknologi og flere faste stillinger er viktige tiltak for å løse utfordringene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
- Det er ikke mulig å bemanne seg ut av disse utfordringene. Bedre organisering av tjenestene, teknologi og flere faste stillinger er viktige tiltak for å løse utfordringene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

Helsepersonellkommisjonen foreslår flere tiltak for å møte bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. KS er enig med kommisjonen i at flere må jobbe heltid, og at vi må bruke rett kompetanse på rett sted. I tillegg mener KS at det er viktig å føre en politikk som demper bemanningsbehovet.

– Framover vil det bli mange flere eldre og syke i forhold til yngre og arbeidsføre, og vi vil gå tom for hender før vi går tom for penger. Det er ikke mulig å bemanne seg ut av disse utfordringene. Bedre organisering av tjenestene, teknologi og flere faste stillinger er viktige tiltak for å løse utfordringene, sier Helgesen.

Oppgavedeling
KS har spilt inn til kommisjonen at oppgaver til kommunene må følges opp med penger og folk. Fremdeles er det slik at det overføres oppgaver fra staten til kommunene uten at det følger med ressurser til å løse oppgavene. Det fører til at problemene eskalerer, mener KS.

– For å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester i framtiden må vi tenke nytt og løse oppgavene på nye måter. Kommune og stat må samarbeide godt, arbeidsgivere og arbeidstakere må finne løsninger sammen, og kommunene må spille på lag med både pårørende og frivillig sektor, sier Helgesen.

Teknologi
I dag går tid og ressurser tapt fordi helsearbeidere har lite brukervennlige verktøy og mangler tilgang til pasientinformasjon.

Helseteknologi vil bidra til å redusere arbeidspresset, men dessverre går digitaliseringen av helsetjenesten for sakte. Her henger vi etter våre naboland. Noe av det som haster mest er bedre samhandling og deling av data mellom helseaktørene, sier Helgesen.

Nye boformer
Kommunesektoren spiller en viktig rolle i å møte fremtidens behov for mer bærekraftige boligløsninger. Gjennom god by- og tettstedsplanlegging, samspill med innbyggerne og frivillig sektor, kan kommunene mobilisere ressurser og dempe behovet for heldøgns omsorgsplasser og helsetjenester. For eksempel vil eldrefelleskap hvor eldre går sammen i egen regi eller som følge av nye boligkonsepter, kunne utsette tjenestebehov lenger opp i omsorgstrappen. Her mener KS at nasjonale myndigheter bør vurdere om incentivene til å fremme en slik utvikling er tilstrekkelige til at befolkningen faktisk velger det.

Mer forskning
KS har tatt opp med flere ulike regjeringer at det har blitt et merkbart større press på personellet i helse- og omsorgstjenestene de seneste årene. Hovedproblemet er et økende gap mellom behov og oppgaver på den ene siden, og ressurser som stilles til disposisjon på den andre siden. Situasjonen blir strammere mot 2040, og det er stort behov for mer kunnskap og forskning om kommunale helsetjenester for å få vite mer om hva som virker hvor.

Bilder

- Det er ikke mulig å bemanne seg ut av disse utfordringene. Bedre organisering av tjenestene, teknologi og flere faste stillinger er viktige tiltak for å løse utfordringene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
- Det er ikke mulig å bemanne seg ut av disse utfordringene. Bedre organisering av tjenestene, teknologi og flere faste stillinger er viktige tiltak for å løse utfordringene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom