Samferdselsdepartementet

Belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser: Tromsø får 90,4 millioner kroner til kollektivtransport

Del

Tromsø har belønningsavtale med staten for perioden 2020–2033. Den skal bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Nå får Tromsø utbetalt om lag 90 millioner kroner. Midlene kan blant annet brukes på bedre kollektivløsninger.

– Også i Tromsø ser vi at pandemien og restriksjonene har preget bruken av kollektivtransport og privatbil. Det har vært en økning i bilbruken siste året, men samtidig en vekst i kollektivtrafikken, slik at Tromsø nå er tilbake på samme passasjertall som i 2019. At kollektivtrafikken har tatt seg opp, er svært gledelig. Midlene er et viktig tilskudd til satsingen på kollektivtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet vil nå betale ut det avtalefestede beløpet for 2022. Det utgjør 69,1 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Målet i belønningsavtalen med Tromsø er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom