Samferdselsdepartementet

Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte

Del

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Dette går fram av brev til dei fire største byområda som staten i dag har eller nå forhandlar byvekstavtale med. For å få til ei meir føreseieleg gjennomføring og handtering av nullvekstmålet skal det frå no bli målt i eit tre års glidande snitt, heiter det.

- For å få midlar frå staten til å finansiere mellom anna store kollektivprosjekt må byområda forplikte seg til nullvekst i personbiltrafikken. Storbyområda tek med det på seg ei stor oppgåve. Målet om nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden vil stå fast ved at det skal vere netto nullvekst. Endringa som kjem no garanterer at mindre variasjonar i biltrafikken årlig ikkje lenger automatisk reduserer det statlege bidraget. Eg veit at denne endringa er etterspurt av lokale politikarar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tråd med bompengeavtalen til regjeringspartia skal nullvekstmålet vidareutviklast. Dette er eit pågåande arbeid som snart vil vere ferdig. Endringane i måten ein målar nullvekst gjeld frå no, og kan leggjast til grunn i den lokalpolitiske behandlinga av forslaget til ny byvekstavtale for Nord-Jæren, for Oslo og Akershus og for Bergensområdet. Endringane tas inn i ein tilleggsavtale til byvekstavtalen som er inngått for Trondheimsområdet.

Brev av 11.12.2019 til dei fire største byområda (pdf)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom