Samferdselsdepartementet

Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte

Del

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Dette går fram av brev til dei fire største byområda som staten i dag har eller nå forhandlar byvekstavtale med. For å få til ei meir føreseieleg gjennomføring og handtering av nullvekstmålet skal det frå no bli målt i eit tre års glidande snitt, heiter det.

- For å få midlar frå staten til å finansiere mellom anna store kollektivprosjekt må byområda forplikte seg til nullvekst i personbiltrafikken. Storbyområda tek med det på seg ei stor oppgåve. Målet om nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden vil stå fast ved at det skal vere netto nullvekst. Endringa som kjem no garanterer at mindre variasjonar i biltrafikken årlig ikkje lenger automatisk reduserer det statlege bidraget. Eg veit at denne endringa er etterspurt av lokale politikarar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tråd med bompengeavtalen til regjeringspartia skal nullvekstmålet vidareutviklast. Dette er eit pågåande arbeid som snart vil vere ferdig. Endringane i måten ein målar nullvekst gjeld frå no, og kan leggjast til grunn i den lokalpolitiske behandlinga av forslaget til ny byvekstavtale for Nord-Jæren, for Oslo og Akershus og for Bergensområdet. Endringane tas inn i ein tilleggsavtale til byvekstavtalen som er inngått for Trondheimsområdet.

Brev av 11.12.2019 til dei fire største byområda (pdf)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom