Samferdselsdepartementet

Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte

Del

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Dette går fram av brev til dei fire største byområda som staten i dag har eller nå forhandlar byvekstavtale med. For å få til ei meir føreseieleg gjennomføring og handtering av nullvekstmålet skal det frå no bli målt i eit tre års glidande snitt, heiter det.

- For å få midlar frå staten til å finansiere mellom anna store kollektivprosjekt må byområda forplikte seg til nullvekst i personbiltrafikken. Storbyområda tek med det på seg ei stor oppgåve. Målet om nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden vil stå fast ved at det skal vere netto nullvekst. Endringa som kjem no garanterer at mindre variasjonar i biltrafikken årlig ikkje lenger automatisk reduserer det statlege bidraget. Eg veit at denne endringa er etterspurt av lokale politikarar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tråd med bompengeavtalen til regjeringspartia skal nullvekstmålet vidareutviklast. Dette er eit pågåande arbeid som snart vil vere ferdig. Endringane i måten ein målar nullvekst gjeld frå no, og kan leggjast til grunn i den lokalpolitiske behandlinga av forslaget til ny byvekstavtale for Nord-Jæren, for Oslo og Akershus og for Bergensområdet. Endringane tas inn i ein tilleggsavtale til byvekstavtalen som er inngått for Trondheimsområdet.

Brev av 11.12.2019 til dei fire største byområda (pdf)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

- Møre og Romsdal fylkeskommune bør prioritere stopp i bompengeinnkrevjinga i Vågstrandstunnelen16.1.2020 15:37:20 CETPressemelding

- Regjeringa har løyva 175 millionar kroner for å stoppe innkrevjinga av bompengar i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Ein av føresetnadane er at Møre og Romsdal fylkeskommune gir si tilslutning til at innkrevjinga kan stoppe. Saka ligg på deira bord og eg oppmodar dei til å prioritere dette, slik at vi kan avvikle bomstasjonen så raskt som mogleg. Difor har eg sendt eit brev om dette til fylkesordføraren i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom