Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen til å inkludere spesialisert arbeidskraft som bygger, drifter eller vedlikeholder infrastruktur

Del

For å unngå at de stengte grensene får store konsekvenser for infrastrukturprosjekter, utvides nå den søknadsbaserte unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur.

– Mange næringsdrivende har nå behov for å få inn utenlandsk arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Dessverre er smittesituasjonen fortsatt sånn at vi må være forsiktige med å åpne opp. Vi gjennomfører nå en begrenset utvidelse av unntaksordningen for å sørge for at viktig infrastruktur kan bygges og vedlikeholdes, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Selv om vi trenger kraftfulle tiltak for å begrense smittespredning, er det også nødvendig at næringslivet får tilgang på helt kritisk arbeidskraft. Vi skal fortsette å ivareta disse to hensynene på en trygg måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Infrastruktur defineres i denne sammenhengen som vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, telekommunikasjon og liknende, energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner og landanlegg for petroleumsaktiviteten.

Søknadene vurderes av Sjøfartsdirektoratet som administrerer unntaksordningen. Utvidelsen omfatter følgende utenlandske arbeidstakere:

  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i virksomheter som drifter, vedlikeholder eller bygger infrastruktur
  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er nødvendige for å opprettholde pågående infrastrukturprosjekter

Utvidelsen kommer i tillegg til unntaket for strengt nødvendig teknisk personell som allerede gjelder. Øvrige vilkår i ordningen, som at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet gjelder fortsatt.

Endringene vil tre i kraft fra mandag 22. mars, og bedrifter kan søke gjennom Sjøfartsdirektoratet.

Fortsatt strenge karanteneregler

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Personer i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i Norge i karantenetiden.

Les mer: Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. 

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom