Miljødirektoratet

Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

Del

Det kan felles til sammen 7 bjørner på lisensfelling i deler av Innlandet. Miljødirektoratet åpner ikke for felling i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

Miljødirektoratet har besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i rovviltregionene 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark), hvor bestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

I regioner hvor bestanden ligger over bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som setter kvoten. Etter vedtak i region 3 Oppland og region 5 Hedmark kan det felles til sammen syv bjørner i nærmere avgrensede områder i Innlandet på lisensfelling.

Les mer om kvotene i region 3 og 5 hos Statsforvalteren i Innlandet.

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Bestanden av bjørn i region 6, 7 og 8 ligger fortsatt langt under Stortingets bestandsmål og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i disse regionene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober.

Lisensfellingen er en ordning hvor ansvarlig myndighet fastsetter kvotene og jegere må registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Fellingstypen brukes for å regulere bestandens størrelse og utbredelse.

I tillegg til lisensfelling kan brunbjørn felles gjennom vedtak om såkalt skadefelling. Skadefelling er felling av enkelte individer innenfor avgrensede områder for å forebygge eller forhindre skader. Miljødirektoratet og statsforvalter gir tillatelse til eller beslutter skadefelling.

Les mer om felling og forvaltning av bjørn. 

Fortsatt langt unna bestandsmålet

Totalt åtte bjørner er felt til nå i år i Norge, fire ved skadefelling og fire ved påberopt nødverge.

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge, fordelt på rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Innsamling av skit og hårprøver i rovviltregionene påviste i fjor totalt 160 bjørner, og beregninger gjort av Rovdata viser at det i 2021 trolig ble født 8,1 kull her til lands.

Av disse fire regionene er det kun Hedmark som er over bestandsmålet (3,6 av 3), mens bestandene i de resterende regioner ligger relativt langt under sitt mål; Trøndelag (1,6 av 3 ungekull) Nordland (0 av 1 kull) og i Troms og Finnmark (2,9 av 6 kull).

Se mer om bestandsstatus for bjørn hos Rovdata.

Skadefelling mer hensiktsmessig i Midt-Norge og Nord-Norge

Påviste skader forårsaket av bjørn har hatt en generell nedgang siden 2009. Så langt i 2022 er antall påviste bjørneskader i region 7 og 8 noe lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i beitesesongen 2021, mens i region 6 er antall skader høyere.

I region 6 er det en pågående skadesituasjon nord i Trøndelag, og Statsforvalteren har gitt tillatelse til skadefelling i disse områdene

– Med dagens bestandssituasjon i Trøndelag, Nordland og i Troms og Finnmark mener Miljødirektoratet at det er mer riktig å vurdere konkret i hver situasjon om skadefelling kan tillates dersom det oppstår skader. Lisensfelling er ment å skulle regulere bestanden og det er det ikke grunnlag for nå, sier Miljødirektør Hambro.

Utviklingen i den norske delen av bestanden går svært sakte og påvirkes mye av hva som skjer på svensk side. Sverige, som har estimert bjørnebestanden til å være omtrent 2900 dyr, har de siste årene økt uttaket av bjørn. I Sverige er det i 2022 åpnet for lisensfelling av 622 bjørner. Dette er en økning på over 100 individer sammenlignet med kvoten for 2021.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom