ManpowerGroup

Bedrifter utenfor Stor-Oslo er de mest optimistiske før første kvartal 2020

Del

– Utfordringen for arbeidsmarkedet i distriktene er ikke at det skapes for få arbeidsplasser, men at det er vanskelig å fylle dem, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup i Norden.

Vekstambisjoner: De siste seks årene har bedrifter utenfor Stor-Oslo vært landets mest optimistiske. Utfordringen er å fylle stillingene. Illustrasjonsfoto av Tromsø havn.
Vekstambisjoner: De siste seks årene har bedrifter utenfor Stor-Oslo vært landets mest optimistiske. Utfordringen er å fylle stillingene. Illustrasjonsfoto av Tromsø havn.

Flere politikere har den siste tiden uttrykt bekymring for næringsutviklingen i distriktene. Sist ut var Hadia Tajik, som i Klassekampen 7. november peker på at jobbveksten de siste seks årene stort sett har kommet i Stor-Oslo. Tajik etterlyser politiske tiltak som skal stimulere til flere lokale arbeidsplasser. Konsernsjef i ManpowerGroup i Norden, Maalfrid Brath, mener Tajik stiller feil diagnose av arbeidsmarkedet.

– Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst er større i distriktene. De siste årene spesielt i Nord-Norge og i innlandet, sier Maalfrid Brath.

Advarer mot å stille feil diagnose av arbeidsmarkedet i distriktene 

Fire ganger i året spør ManpowerGroup et representativt utvalg arbeidsgivere over hele landet om de planlegger å øke eller redusere bemanningen neste kvartal. Undersøkelsen er gjennomført hvert kvartal siden 2004. En gjennomgang av tallene for de siste seks årene, viser at optimismen blant arbeidsgivere har vært større i distriktene enn i Stor-Oslo.

Brath advarer om at politikerne stiller feil diagnose over arbeidsmarkedet.

– Nye arbeidsplasser skapes i virksomheter der eierne og ledelsen ser potensialet for vekst. Den optimismen er definitivt til stede i distriktene. Utfordringen er ikke at arbeidsgivere i distriktene ikke skaper mange nok lokale arbeidsplasser. Utfordringen er at det kan være veldig krevende å få tak i menneskene som trengs for å fylle stillingene, sier Brath.

– Da blir det helt feil å påstå at det står dårlig til i arbeidsmarkedet utenfor Oslo. Med slike budskap risikerer vi å danne et feilaktig inntrykk av at alle de gode jobbene forsvinner til Oslo, eller at politikerne vedtar satsninger i distriktene på feil premisser.

Tabell 1: Netto bemanningsutsikter, gjennomsnitt 2013-2019

 Region Netto bemanningsutsikter, gjennomsnitt 2013-2019
Østlandet utenom Oslo og Akershus 4,2
Stor-Oslo 3,6
Midt 6,2
Nord 4,6
Sør/Vest 6,2

I ManpowerGroups bemanningsbarometer for første kvartal i 2020 er landets mest optimistiske arbeidsgivere i Sør-Vest Norge, på Østlandet utenfor Stor-Oslo og i Midt-Norge. Der er det et stort flertall av arbeidsgivere som planlegger vekst.

Størst optimisme i distriktene

– Våre undersøkelser viser at optimismen blant arbeidsgivere faktisk er størst i distriktene, og har vært det lenge, sier Brath.

Mens arbeidstakere i Midt-Norge i gjennomsnitt har vært de mest optimistiske i perioden, har arbeidsgivere i Nord-Norge og i innlandet hatt en tiltakende optimisme de siste tre årene.

Denne optimismen viser også igjen i statistikk over hvor arbeidsplassene kommer. De siste seks årene har Finnmark, Troms og Nordland gjort store klyv på listen over fylkene med høyest jobbvekst. Det samme har Telemark og Hedmark.

Tabell 2: Netto bemanningsutsikter Q1 2020

Netto bemanningsutsikter Q1 2020

Endring fra Q4 2019 til Q1 2020

Endring fra Q1 2019 til Q1 2020

Hele landet

10

0

5

Østlandet utenom Oslo og Akershus

10

0

3

Stor-Oslo

8

-6

9

Midt-Norge

9

5

5

Nord-Norge

2

-1

-4

Sør/Vestlandet

13

3

8

Best utsikter for industri, olje og gass

I arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2020 sier 12 prosent av norske arbeidsgivere at de vil bemanne opp, 3 prosent sier de vil bemanne ned, og 84 prosent ​​sier de vil beholde arbeidsstyrken som den er. Det gir netto bemanningsutsikter på 10 prosent, justert for sesongeffekter.

Sammenligner man bemanningsplanene fra sektor til sektor, er det industrien som er mest optimistisk til første kvartal. Arbeidsgiverne i sektoren rapporterer om en forventet økning i ansettelsestakten på 16 prosentpoeng, de sterkeste tallene som er rapportert på åtte år. Utsiktene bedrer seg også med 7 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor.

Arbeidsgivere i tradisjonelle ryggraden i norsk økonomi, olje- og gassektoren, rapporterer om bemanningsplaner på 5 prosent. Dette er 4 prosentpoeng bedre enn forrige kvartal. Samtidig er det 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

En annen viktig sektor, bygg og anlegg, rapporter bemanningsutsikter på fem prosent, fem prosentpoeng mindre enn det var i første kvartal i 2019. Arbeidsgivere innen transport og logistikk rapporterer om negative ansettelsesintensjoner med ett prosentpoeng, en dupp på henholdsvis to prosentpoeng fra forrige kvartal og fire prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Mellomstore bedrifter er mest selvsikre

Arbeidsgivere på tvers av alle organisasjonsstørrelser rapporter om økt intensjon om sysselsetning i første kvartal. Likevel er det de mellomstore bedriftene som rapporterer de største ambisjonene på 17 prosent. De svakeste utsiktene kommer fra de store bedriftene, hvor 6 prosent ønsker å bemanne opp. 

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 751 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Nøkkelord

Kontakter

Sven Fossum
Konserndirektør Kommunikasjon
ManpowerGroup Norge
Telefon: 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Bilder

Vekstambisjoner: De siste seks årene har bedrifter utenfor Stor-Oslo vært landets mest optimistiske. Utfordringen er å fylle stillingene. Illustrasjonsfoto av Tromsø havn.
Vekstambisjoner: De siste seks årene har bedrifter utenfor Stor-Oslo vært landets mest optimistiske. Utfordringen er å fylle stillingene. Illustrasjonsfoto av Tromsø havn.
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Last ned bilde
Netto bemanningsutsikter, gjennomsnitt for norske regioner 2013-2019.
Netto bemanningsutsikter, gjennomsnitt for norske regioner 2013-2019.
Last ned bilde

Lenker

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 Oslo

http://www.manpowergroup.no

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management og Workshop Bemanning. 

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Følg pressemeldinger fra ManpowerGroup

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ManpowerGroup på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ManpowerGroup