Statens vegvesen

Bedre veg til Karmsund havn

Del

Statens vegvesen er klar for å utbedre vegen til Karmsund havn, etter at regjeringen har prioritert strekningen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Utbedring av vegen til Karmsund havn er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.
Utbedring av vegen til Karmsund havn er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

På fredag presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) og «E134 Helganeskrysset–arm Husøy», altså vegen ned til Karmsund havn, er med på lista over samferdselsprosjektene.

Ny gang- og sykkelveg

Dagens veg mangler gul midtstripe og er for smal til at to vogntog kan passere hverandre. Det er heller ikke et tilbud til fotgjengere og syklister langs vegen.

– Utbedring av denne vegen er viktig både for å ha en trafikksikker veg for alle trafikanter, og for å sikre god fremkommelighet. Vi i Statens vegvesen skal vi jobbe videre med å detaljplanlegge tiltak på strekningen, sier Irene Hegrei Statens vegvesen.

Foruten å planlegge en breiere veg som også inkluderer brua over til Husøya, planlegger Statens vegvesen også en gang- og sykkelveg fra rundkjøringen ved E134 og frem til havna.

– Statens vegvesen har jobbet med dette prosjektet siden i høst, og er godt i gang med å utforme et forslag. Vi har hatt avklaringsmøte med både Karmøy kommune og Karmsund havn, forteller Hegre.

Utbedring gir utvikling

Vegen fra E134 Karmøyvegen og ned til Karmsund havn er viktig for den videre utviklingen av havna.

– I arbeidet vårt tar vi utgangspunkt i den traseen som allerede ligger der og utbedrer den. På den måten bruker vi det vi kan, og bygger nytt der vi må, sier Hegre.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Utbedring av vegen til Karmsund havn er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.
Utbedring av vegen til Karmsund havn er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom