Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfaren i Nord-Aurdal kommune

Del

Nord-Aurdal kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. Det er jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen.

Foto: Skred AS
Foto: Skred AS

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Nord-Aurdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Fare for flere typer skred

Innenfor de seks kartlagte områdene ligger totalt 35 boligbygg innenfor faresonen der årlig nominell sannsynlighet for skred er større eller lik 1/1000. Det er skredtypene jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør de største skredfarene.

Nye vurderinger

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Rye-Follonglo, Strond, Fagernes, Leira, Aurdal og Steinberg-Gottenborg.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

Digitale kart

Grunnlaget for faresonekartene i Nord-Aurdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartene er overlevert Nord-Aurdal kommune.

Les rapporten  på våre hjemmesider.

Se faresonekartet her.

Kontakter

Toril Hofshagen, regionsjef, telefon: 22 95 96 80
Jaran Wasrud, overingeniør, telefon: 22 95 97 05
Yngve Midtun, overingeniør, telefon: 22 95 95 32

Bilder

Foto: Skred AS
Foto: Skred AS
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom