Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfaren i Flakstad kommune

Del

Flakstad kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. I de fleste områdene er snøskred den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse.

Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE
Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Flakstad kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Fare for flere typer skred

Det er fare for flere typer skred i Flakstad kommune, og her har vært flere skredhendelser. I januar 2019 var det bla store utfordringer med snøskred flere steder i kommunen.

Kartleggingen viser at snøskred er den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse i de fleste områdene. 8 bygg ligger innenfor områder med 1/100 års gjentaksintervall, de fleste av disse ligger i Skjelfjorden. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall.

Nye vurderinger

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Vikten, Myrland, Storsandnes, Napp, Skjenfjorden, Sund, Ramberg, Skjelfjorden øst og Skjelfjorden vest.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

Digitale kart

Grunnlaget for faresonekartene i Flakstad kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartene er overlevert Flakstad kommune.

Lenke til rapporten: https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_40.pdf
Lenke til faresonekart: https://gis3.nve.no/link/?p=ece77b5b-5f69-17b9-5d39-6ccfedfb34af

Kontakter

Knut Aune Hoseth, regionsjef, telefon: 22 95 96 10
Odd Arne Mikkelsen, overingeniør, telefon: 22 95 96 30
Jaran Wasrud, overingeniør, telefon: 22 95 97 05

Bilder

Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE
Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom