Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfare i kommende Senja kommune

Del

Nye Senja kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Kartene viser at ett bygg ligger innenfor faresonen for 100-årsskred, mens 115 bygninger ligger innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Kartene blir overlevert til kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg den 17. oktober.

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Husøy, Senjahopen, Ersfjord, Steinfjord, Skaland-Bergsbotn, Gryllefjord, Torsken, Grunnfarnes, Medby-Kaldfarnes, Sifjord, Finnes, Rødsand, Stonglandseidet og Vangsvika.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene på Senja. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at den kommende kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone av gangen. På den måten får den kommende kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene på Senja er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommende Senja kommune og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Lenke til rapporten:

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_54.pdf

Lenke til faresonekart:

https://temakart.nve.no/link/?p=senja 

Kontakter

Anita Andreassen, senioringeniør, telefon: 22 95 96 12
Eva Forsgren, senioringeniør, telefon: 22 95 96 16

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom