Danske Bank

Bankens CO2-fasit klar - gir ut plan for å nå Paris-mål

Del

Danske Banks nye klimaplan har kartlagt konsernets direkte og indirekte CO2-utslipp. Tallene viser at banken spiller en viktig rolle i det grønne skifte og kan redusere klimagassutslipp sammen med sine kunder frem mot 2030 og 2050.

Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås.
Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås.

Danske Bank ønsker å være i tet i det grønne skiftet, og har derfor kartlagt bankens totale CO2-utslipp på konsernnivå (både direkte og indirekte).

I 2020 var utslippene 41 mill. tonn CO2. Til sammenligning var Norges totale utslipp drøye 49 mill. tonn i 2021.*

Kartleggingen har dannet grunnlaget for Danske Banks nye klimaplan; Our Roadmap to Net Zero. Den viser vei til netto null, og hvordan Danske Bank og kundene skal kutte utslipp på en måte som er i tråd med målene i Paris-avtalen.

Les planen i sin helhet under

─ Som en av Nordens desidert største finansinstitusjoner har vi i Danske Bank en unik mulighet til å bidra til å løse klimautfordringen, og vi har derfor laget en ambisiøs plan for å lykkes med den grønne omstillingen. Planen omfatter bl.a. lån til energieffektivisering knyttet til eiendom, eller til bedrifter som ønsker å bytte fra fossile til mer bærekraftige alternativer, sier Erlend Angelfoss, landesjef i Danske Bank Norge.


* ifølge tall fra SSB

Nøkkelord

Kontakter

Øystein SchmidtKommunikasjonsdirektør

Øystein har det overordnede ansvaret for kommunikasjonsarbeidet for Danske Bank i Norge, og har jobbet med kommunikasjon i over 20 år. Han kan vise til 12 års erfaring som journalist, blant annet for TV 2 og Finansavisen, og var nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp i drøye fem år før han kom til banken.

Jobber du for pressen og/eller har generelle spørsmål om Danske Bank i Norge er han riktig person å kontakte. Søker du en av bankens mange eksperter setter han deg i kontakt med riktig vedkommende så raskt som mulig.

Tel:951 47 645YSC@danskebank.no

Bilder

Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås.
Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås.
Last ned bilde
Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås. Her ved Erlend Angelfoss, bankens landesjef i Norge. Foto: Danske Bank/Lars Holand.
Danske Banks fasit for egne CO2-utslipp er nå klar. Banken har videre lagt en plan for hvordan de skal bidra til at målene i Paris-avtalen nås. Her ved Erlend Angelfoss, bankens landesjef i Norge. Foto: Danske Bank/Lars Holand.
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre rundt 1.100 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 25 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.  

Ut over bankaktiviteter tilbyr vi livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapital-forvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden. I mer enn 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å innfri deres ambisjoner.

Vi ønsker å skape langsiktig verdi for alle de som stoler på oss – våre kunder, aksjonærer og de samfunn vi opererer i.

Vårt mål er å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren ved å gjøre det enkelt å ta viktige økonomiske beslutninger og enkelt å bruke banken.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.