BIR

Banebrytende teknologi for å fange karbon fra BIRs energianlegg i Rådalen

Del

BIR, Bergen Carbon Solutions og BKK går sammen om å løse miljøutfordringen tilknyttet Bergen kommunes største punktutslipp av CO2. Dette skal gjøres ved å fange røykgassen fra BIRs energianlegg og bruke deler av CO2–mengden til å skape ny grønn industri og arbeidsplasser gjennom produksjon og salg av karbon-nanofiber til et verdensmarked i sterk vekst.

Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Vi tar noe ingen vil ha og forvandler det til noe alle vil ha.
Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Vi tar noe ingen vil ha og forvandler det til noe alle vil ha.

BIR, BKK og Bergen Carbon Solutions sin felles ambisjon er å få på plass en helhetlig verdikjede fra rensing av CO2 til ferdig produsert karbon-nanofiber.

- BIR ønsker å fange utslipp av CO2 fra energianlegget i Rådalen. Dette kan skje ved utvikling av ny teknologi, sier Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi.- For å komme i gang med slik fangst har BIR investert i det lokale gründerselskapet Bergen Carbon Solutions, som fanger og utvikler CO2 til et nytt og potensielt verdifullt produkt; karbon-nanofiber. Dette har til nå vært utvunnet fra ren CO2. Neste steg vil være å bygge et testanlegg i Rådalen for å utvinne karbon-nanofiber direkte fra røykgassen. Vi er i gang med et forprosjekt der vi kartlegger mulighetsrommet for CO2-fangst fra avfallsforbrenningsanlegget vårt.   

Skal bli verdensledende

Bergen Carbon Solutions (BCS) produserer karbon-nanofiber (KNF) gjennom bruk av ny banebrytende teknologi. KNF blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer CO2-molekylet til sine to bestanddeler, karbon og oksygen.

- CO2 er vår viktigste innsatsfaktor – og vi bidrar dermed til å løse en global miljøutfordring, sier Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Solutions. - KNF har unike egenskaper, og benyttes i dag blant annet i batterielektroder og komposittmaterialer. Markedsprisen på KNF er høy og tilgangen på produktet har frem til nå vært begrenset globalt. Materialene brukes på stadig flere områder – og ny teknologi, som vi besitter, gjør det mulig å optimalisere produksjonen, og således sikre en stabil tilførsel av KNF til markedet.

- Målet vårt er at Bergen Carbon Solutions innen 2022 skal være verdensledende på produksjon og leveranse av grønn karbon-nanofiber. 

Bærekraftig og grønn varme til Bergen by

BKK Grønn Invest investerer i oppstarts - og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi og gikk allerede i 2017 inn på eiersiden i BCS.

- BKK Varme utnytter varmen som blir til når BIR brenner restavfallet i energianlegget i Rådalen, dette forsyner mange bygg i Bergen med grønn energi når avfall likevel skal brennes sier Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Ved å i tillegg rense røykgassen fra BIR sitt anlegg vil vi få et enda mer bærekraftig utgangspunkt for energien som utnyttes.

Om samarbeidspartnerne:

  • BIR er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner: Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnager, Sund og Vaksdal. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

  • Bergen Carbon Solutions produserer karbon-nanofiber (KNF) fra CO2. KNF er et materiale som har et bredt bruksområde, eksempelvis i komposittmaterialer, batteriteknologi og som coating. Markedet for KNF er sterkt voksende. Selskapet har i per i dag vist at laboratorieforsøk lar seg oppskalere 100 ganger og arbeider nå med å videreutvikle og oppskalere prototypen.

  • BKK er et kraftkonsern med røtter og virksomhet på Vestlandet hvor hovedaktiviteten ligger innen produksjon, omsetning, og overføring av elektrisk kraft. BKK skal lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.

Nøkkelord

Kontakter

Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions, m: 473 72 701
Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest, m: 977 15 433

Bilder

Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Vi tar noe ingen vil ha og forvandler det til noe alle vil ha.
Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Vi tar noe ingen vil ha og forvandler det til noe alle vil ha.
Last ned bilde
Ingrid Hitland og Jan Børge Sagmo sjekker ut flammen i energianlegget
Ingrid Hitland og Jan Børge Sagmo sjekker ut flammen i energianlegget
Last ned bilde
Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest.
Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest.
Last ned bilde
Jan Børge Sagmo med karbon nanofiber som de har produsert
Jan Børge Sagmo med karbon nanofiber som de har produsert
Last ned bilde
Karbon nanofiber
Karbon nanofiber
Last ned bilde
Forretningsmodell
Forretningsmodell
Last ned bilde
Nanofiber
Nanofiber
Last ned bilde
Logoer BIR, BCS og BKK
Logoer BIR, BCS og BKK
Last ned bilde

Lenker

Om BIR

BIR
BIR
Conrad Mohrs veg 15
5072 Bergen

55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 356 600 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene.

Følg saker fra BIR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom